ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Sözlü Soru Önergeleri
Meclis Araştırma Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Toplam Kayıt: 19
 Meclis Araştırma Önergeleri
29.12.2010 00:14:15
Türk toplumunun yapısını tehdit eden, bu medya ve dizi gerçeğinin yarattığı sorunlara ait nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla
Faydalı olma konusunda birey ve toplumu eğitici ve öğretici dizilerin yerini mafya olmanın, adam öldürmenin, şiddetin, ağzı bozuk olmanın, hırsızlık yapmanın, aldatmanın, kandırmanın, tecavüz etmenin topluma aşılandığı diziler almıştır. Türk toplumunun yapısını tehdit eden, bu medya ve dizi gerçeğinin meydana getirdiği sorunlara ait nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
10.11.2010 00:10:17
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde sahte e-posta hesabı ile Milletvekillerin kimlik bilgileri ve şifrelerini yasa dışı yollarla elde etmek suretiyle ortaya çıkan zararların tespit edilmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Milletvekillerinin haklı endişe ve şüphelerine yol açan, kişisel e-posta hesaplarının ele geçirilmesi, gelen ve gönderilen e-postaların izlenmesi, telefon ve ortam konuşmalarının dinlenmesi iddiaları başta olmak üzere, bu yasa dışı faaliyetler sonucu oluşan sorunların tespit edilmesi ve olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
9.11.2010 00:07:11
Sahte profil, grup ya da e-posta hesabı ile insanların kimlik bilgileri ve şifreleri yasa dışı elde etmek suretiyle verdikleri zararların tespit edilmesi
Başta kişisel e-posta hesaplarının ele geçirilmesi, telefon konuşmalarının dinlenmesi olmak üzere, sahte profil ya da e-posta hesabı ile kimlik bilgilerinin çalınması sonucu oluşan sorunların tespit edilmesi ve olumsuz etkilerini önlemek amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
8.04.2010 00:05:18
Türk toplumunun yapısını tehdit eden, bu sosyal olayların nedenlerinin araştırılması ve tespit edilmesi ile birlikte çözüm yolarının bulunması amacıyla
Milli ve manevi değerlerine önem vermekle, aile bağları güçlü olmakla bilinen Türk toplumu, bu hasletlerine rağmen son yıllarda adeta cinnet geçirmektedir. Hemen her gün meydana gelen aile içi şiddetler, çiftlerin boşanması, katliamlar, intiharlar özellikle son aylarda artış göstermektedir. Türk toplumunun yapısını tehdit eden, bu sosyal olayların nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
9.03.2010 12:07:52
Tankut, Son yıllarda uygulanan tarımsal politikaların sonucunda tarım bölgelerindeki köylerin nüfusunun azalmasının nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve çözümü amacıyla Meclis Araştırma önergesi vermiştir.
Köylerin boşalmasının önüne geçecek önlemlerin acil olarak alınması, hem tarımsal üretimin artmasının, hem işsizliğin ciddi ölçüde azalmasına hem de çarpık şehirleşmenin önüne geçilmesine katkı sağlayacak ve insanlarımızın köylerinde mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşantı sürdürmesine imkân sağlayacaktır.
9.03.2010 12:03:08
Yılmaz TANKUT, Taklit mal üretimi ve satışının engellenememesi ve ekonomik boyutunun giderek artmasının nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma önergesi vermiştir.
Ayrıca bu taklit ürünlerin çok büyük kısmının yurt dışından gayri resmi yollarla kaçak olarak yurda sokulmasından dolayı gümrük teşkilatına da bu konuda büyük sorumluluk düşmektedir. Gerçek dışı ürün beyanları ile yurda sokulan taklit ürünler gümrüklerde yeterli kontroller yapılmadığı için rahatlıkla ülkemize sokulmakta ve bu sahtekârlığa alet olunmaktadır.
9.03.2010 11:55:52
Türk Telekom çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak tespit edilmesi ve çözümü amacıyla meclis araştırma önergesi verilmiştir.
Türk Toplumunun intiharı günah bilen dini/toplumsal anlayışı nedeniyle, 1995-2009 yılları arasında intihar eden Türk Telekom personelinin sayısı çok az da olsa, kanser tedavisi gören, kalp krizi geçiren, psikolojik tedavi gören, davranış bozuklukları sergileyen, yuvası yıkılan, içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle nasıl davranacağını bilemeyen Türk Telekom personeli sayısı az olmadığı gibi bu konuda bir istatistik veya araştırma yapılmamıştır.
9.03.2010 00:04:00
Kaçak elektrik kullanımında bazı bölgelerde çok yüksek olan oranları AB ortalamalarına çekilmesinin önündeki engellerin ve sorunların tüm yönleriyle araştırılarak
Kaçak elektrik kullanımında bazı bölgelerde çok yüksek olan oranların AB ortalamalarına çekilmesinin önündeki engellerin ve sorunların tüm yönleriyle araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
9.03.2010 00:00:01
Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Üniversitelerle ve bu bölgelerde bulunan öğrenci yurtlarında yaşanan sorunlar hk.
Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki Üniversitelerimizde ve bu bölgelerde bulunan öğrenci yurtlarında değişik illerden gelen öğrencilere eğitimleri bırakmaları konusunda baskıların ve tehditlerin arttığı konusundaki iddiaların araştırılarak tespit edilmesi ve bunların olumsuz etkilerini önlemek amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
9.02.2010 23:58:16
Kaçak at ve eşek etinin gıda üretiminde kullanılması sonucu tüm sağlıksız ve insan sağlığına zararlı gıda üretimi ve sorunlarının araştırılarak tespit edilmesi ve çözümü amacıyla
Son günlerde gündemden düşmeyen ve ülkemiz gıda üretimini olumsuz yönde etkileyerek endişelere sevk eden kaçak at ve eşek etinin gıda üretiminde kullanılması vatandaşlarımızı had safhada rahatsız etmektedir. Bu durum ilişkili diğer sektörleri de olumsuz yönde etkilenmektedir. İnsanlarımızın sağlığını ve dürüst ticaret erbabını doğrudan etkileyen bu ve benzer kaçak et ve gıda üretim sorunlarının araştırılarak tespit edilmesi ve çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
16.11.2009 23:57:02
“online oyunların” neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin tespiti, ayrıca çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak tespit edilmesi ve bunların olumsuz etkilerini önlemek amacıyla
Ülkemizde de özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından kontrolsüz ve yoğun şekilde oynanan “online oyunların” neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin tespiti, ayrıca çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak tespit edilmesi ve bunların olumsuz etkilerini önlemek amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
12.11.2009 23:47:22
Kayıp çocukların kaybolma sebepleri, kayıp çocuklarla ilgili veri tabanı oluşturulması, kayıp çocuklarla ilgili kamuoyunun aydınlatılarak endişelerin giderilmesi
Ülkemizde özellikle son yıllarda vahim boyutlara ulaşan çocuk kaçırma ve çocuk kayıplarının dikkate alınarak, insanlarımızın huzurlu bir şekilde ve güven içinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarını büyütebilmeleri konusunda yapılması gereken çalışmalar ile bu sorunun nedenleri, sonuçları ve kayıpların engellenmesi ve çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
5.11.2009 23:45:28
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) çalışma kuralları ve işleyişinin yeniden gözden geçirilerek
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başta olmak üzere, diğer merkezi sınavları hazırlayan ve gerçekleştiren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) çalışma kuralları ve işleyişinin yeniden gözden geçirilerek, daha sağlıklı, adaletli ve şaibesiz sınavlar yapması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve son yapılan sınavlardaki şaibe iddialarının tespiti, araştırılması ve çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
4.11.2009 23:42:36
Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak
2005 yılında 5300 sayılı kanunla kabul edilen “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası” kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
3.11.2009 23:39:32
şekerpancarı tarımı ve şekerpancarı şekeri sektöründe ekmeğini kazanan insanların sorunlarının araştırılması
Şekerpancarı tarımı ve şekerpancarı şekeri sektöründe ekmeğini kazanan insanların, özelleştirme sonrasında yaşanması muhtemel gelişmeler ışığında, yaşadıkları ve yaşayacakları sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.
10.06.2009 23:31:58
Ziraat Mühendisliği mesleğini etkileyen sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla
Tarım Bakanlığı’nın son yıllarda gerçekleştirdiği bazı uygulamalar ile yapılması düşünülen yeni uygulamalar sonucunda Ziraat Mühendisliği mesleğini etkileyen sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.
9.06.2009 23:34:52
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında değişik bölge ve illerde üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanımındaki sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla
Anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında değişik bölge ve illerde üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanımındaki sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.
19.06.2008 23:26:57
Adana’nın içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli araştırmaların yapılması
Çare vardır ve o çare de hükümetin Adana’ya daha gerçekçi, daha adil, daha eşit bakabilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle, yukarıda bir kısmı anlatılmaya çalışılan ve giderek derinleşen, yarın da tamiri daha zor yada imkansız hale gelmesinden endişe ettiğimiz Adana’nın sorunlarının tespiti, alınacak tedbirlerin, çözüm yollarının belirlenmesi ve çaresi ne ise bir an evvel uygulanması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.
14.05.2008 23:24:53
Tarım Sigortaları Kanunu ve buna bağlı çıkartılan TARSİM uygulaması hk.
Tarım Sigortaları Kanunu’nun üreticilerimizi nasıl etkilediği, üreticilerin neden sigorta ettirmediği yada sigorta ettiremediğinin yerinde incelenmesi, ülkemiz genelinde gelecekte daha büyük mağduriyet ve sorunların önlenmesi için alınacak tedbirlein belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.