ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan) > Karaisalı Eğlence köyü kırmızı et Fiyatları hakkında

17/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Eğlence köyünün Torunsolaklı mahallesinde ikamet eden Sayın Mustafa Karakuş’un tarafımıza ilettiği bir şikayet, ülkemizdeki kırmızı et sorununun bir parçası olarak dikkate değer bulunmuştur.

Adı geçen vatandaşımız, kırmızı et fiyatının aşırı yükselmesinden şikayet ederken, satış fiyatları arasındaki uçuruma da dikkat çekmiştir. İlçe sınırları içinde bile bazı kasaplarda 14-15 liraya satılan etin başka yerlerde 24 lira ve üzerinde satıldığını belirten vatandaşımız, aradaki farkın nedenlerinin kuşkucu bir bakış açısıyla tahlil edilmesi gerektiği üzerinde durmuş ve “Bunun sebebi nedir?” sorusuna cevap aramıştır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Kırmızı et fiyatları arasında aynı ilçede ya da aynı ilde, dolayısıyla ülke genelinde bir uçurum olduğu tespiti yapılmış mıdır?

2- Kırmızı etin alış ve satış fiyatları arasında ciddi farklar var ise, bunun sebebi nedir?

3- Böyle bir fiyat uçurumu mevcut ise, et fiyatının maliyetinin çok üzerinde, özel çabalarla oluştuğu algısı yanlış mıdır ve bunun sorumlusu kimlerdir?

4- Daha önceki yıllara nazaran hayvancılığa daha fazla destek verdiğinizi ifade ederken, kırmızı et fiyatının, halkın rahatlıkla satın alabileceği bir sınıra çekilmesi hususunda ithalatın tek geçerli seçenek olarak tayin edilmesi kalıcı çözüm olmayacağına göre, bu kargaşanın atlatılması için daha ciddi ve kalıcı bir planınız var mıdır?

,

,