ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Tankut, TUS sınavlarının iptali hakkında önerge verdi.
17/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17-18 Nisanda gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarını, cevap anahtarında yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle iptal etmiştir.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 17-18 Nisan 2010'da yapılan sınavlardan 18 Nisanda düzenlenen Bilim Sınavı'nın Temel Tıp Bilimleri-1 testinin B kitapçığının doğru cevap anahtarında yanlışlık yapıldığının anlaşıldığı bildirilmiştir. Bu nedenle TUS sonuçlarının iptal edildiği kaydedilen açıklamada, internet sayfasından açıklanan sonuçların da kaldırıldığı ve tercih yapma işlemlerinin durdurulduğu ve tüm adaylar için değerlendirmenin yeniden yapılacağı ve yeni sınav sonuçlarının 14 Mayıs 2010'da ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacağı ifade edilmiştir.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Son yıllarda ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sorunların artması konusunda bir araştırma yaptırılmış mıdır? Eğer yaptırılmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Eğer yaptırılmadı ise geniş kapsamlı bir araştırma yaptırılması düşünülmekte midir?
2- Vatandaşların tarafımıza gönderdiği şikayet e-postalarında “ÖSYM sınav yapma becerisi olmayan, yaptığı sınavı değerlendirmeyi bilmeyen bir kurum olduğunu bir kez daha ispat etti” şeklindeki endişelerinin giderilmesini nasıl sağlanacaktır?
3- Bu sınavı hazırlayan yetkililer hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise ilgili personellere hangi cezalar verilmiştir?
4- Bu ve diğer genel sınavlara ait sorular nasıl, nerede ve kimler tarafından hazırlanmaktadır? Bu soruları hazırlayan kişilerin bilerek ve bilmeyerek bu soruları birileri ile paylaşıp-paylaşmadığı nasıl kontrol edilmektedir? Bu konuda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?
,