ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan) > Orman işçilerinin sorunları hakkında

17/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’nın merkez Karaisalı ilçesine ve köylerine yaptığımız ziyaretlerde, ormanda çalıştırılan köylü vatandaşlarımızın büyük sıkıntılar içinde olduğu gözlemlenmiştir. Edinilen bilgiler, orman işçileri ile ilgili bu ilçemizde öne çıkan sorunların ülke genelinde da yaygın olarak yaşandığı yönündedir.

Köylü vatandaşlarımızın tarafımıza ilettiği şikâyetlere göre, Orman teşkilatlarının ormanlık alanlarda fidan dikimi, bakımı, onarımı, kesimi, sürütmesi ve sair işlerde çalıştırılmak üzere, öncelikle köylü vatandaşları tercih ettiği, ancak bu tercihte, köylü vatandaşlarımızın içinde bulunduğu açlık, yoksulluk ve yokluğun istismar edilmek suretiyle düşük işçilik (20 liralık yevmiye) ücreti etkili olmaktadır. Dahası, köylü vatandaşların çalışma süresi boyunca sosyal güvenlikten yararlandırılmadığı da edinilen bilgiler arasındadır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Orman teşkilatlarının, ormanlık alanlarda yapılacak işler için gerekli olan istihdamda ihale mi yapılmaktadır, yoksa Kurum doğrudan mı işçi çalıştırmaktadır?

2- Her iki halde de köylü vatandaşlara sosyal güvenlik imkânlarından da yoksun olarak günlük 20 liralık yevmiye verilerek çok düşük bir ücret ödenmesi doğru mudur?

3- Büyük bir çoğunluğu işsiz olan köylü vatandaşlarımızın içinde bulunduğu açlık, yokluk ve yoksulluğun istismar edilmesi vicdani midir?

4- Köylü vatandaşlarımızın sigortasız ve çok düşük bir ücretle çalıştırılması, Bakanlığın bilgisi dahilinde midir?

5- Bu sorunlar hakkında bilginiz var mıdır? Sorunun çözümü için bir çalışmanız olacak mıdır?

,

,