ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan) > Tarsus Kazanlı Projesi hakkında

20/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’nin yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi, hemen her sektördeki potansiyeliyle ülkemizin önemli cazibe merkezi olma yolunda ilerleyişini sürdürmektedir. Verimli topraklarıyla tarımda, var olan birikimleriyle sanayide ve nüfus yoğunluğuyla hizmet sektöründe atılımlar yapan bölgemiz, turizm gelirlerinden arzu edilen kaynağı sağlayamamaktadır. Deniz, güneş, kum, tarih, inanç merkezleri ve aynı anda farklı iklimlerin yaşayabilme özelliğiyle Doğu Akdeniz bölgesi, turizmde ülke ekonomisine önemli katkı sağlayabilme imkanına sahiptir.

Türkiye ortalamasından daha yüksek düzeyde işsizliğin yaşandığı bölgemiz için yeni turizm yatırımlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu gerçekler ışığında düşünülmüş olan Türkiye’nin en büyük turizm yatırımlarından birisi olarak gösterilen ve seçim bölgem Adana’yı da olumlu yönden etkileyecek olan Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı Projesi’nde 13 yıldır somut bir ilerleme gerçekleşememekte ve bölgeye ulaşımı sağlayacak 14 kilometrelik yol yapılmadığı için girişimciler otel ve diğer tesislerin temelini atmamaktadırlar.

Bölgedeki yetkililer, bölge turizminin gelişmesi için Tarsus Kazanlı Sahil Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, konunun sadece Tarsus'un değil, Anamur'dan Samandağ'a Doğu Akdeniz'in turizm kaderi ile ilgili olduğunu ifade etmektedirler.

Son 7 yıldan beri defalarca yapılan girişimlere rağmen bölgeye ulaşımı sağlayacak yolun yapımına başlanmamış olmasına bir anlam verilmediğini belirten yetkililer, Tarsus-Kazanlı'da şu an 3 bin dönümlük arazinin turizm yatırımları için tahsis edildiğini, 1992 yılından beri bu projeyle ilgili çalışmalar sürdüğünü, bir dönem yargı engeline takılan proje kapsamında bölgede yatırım yapacak girişimcilerin şu an tapularını alma noktasına geldiği ve yatırımlara başlama noktasına geldiklerini ancak, henüz bölgeye ulaşımı sağlayacak yolun hala yapılmış olmamasını anlayamadıklarını ifade etmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Adana ve Çukurova bölgesini yakinen ilgilendiren Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı Projesi’nde yaşanan bu sorun hakkında bilginiz var mıdır?
2- Bölgeye ulaşımı sağlayacak olan 14 kilometrelik yol ne zaman yapılacaktır?
3- Ulaşımı sağlayacak olan yolun ve dolayısıyla projenin gecikmesinin nedenleri nelerdir?
4- Başbakan olarak geçmişte yaptığınız konuşmalarda projenin 2007 yılında tamamlanacağını söylemiştiniz. Ancak 2010 yılının ortalarına gelinmesine rağmen projenin tamamlanması bir yana, yatırımcıların temel dahi atmaması hangi nedenlerden ötürüdür?


,

,,