ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Buğday taban fiyatı hakkında
24/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Her yıl buğday müdahale fiyatının ya yetersiz ya da geç açıklanması nedeniyle üreticiler ciddi manada mağdur olmaktadır. Bir yıl boyunca tohum, gübre, ilaç, mazot gibi girdiler için borçlanan üretici, senetli borçlarını, banka kredilerini ödemek için sabırsızlanmaktadır. Ancak buğdayla ilgili mevcut piyasa şartlarındaki fiyatlar, üreticinin borçlarını kapatmaya yetmeyecektir.

Bu yıl da Türkiye’nin en erkenci buğdayının hasat edilmeye başlandığı Çukurova’da çiftçilerimiz, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bir an önce müdahale fiyatını açıklamasını beklemektedirler. Gecikilen her gün, üreticiyi tüccarın inisiyatifine itmekte, alın terinin karşılığını alamamakta, üretici toprağına küsmektedir.

Geçen yıl açıklanan 50 kuruşluk müdahale fiyatı üreticileri tatmin etmekten çok uzak kalmıştı. Dahası TMO’nun üreticiden yana pozisyon almaması nedeniyle, açıklanan 50 kuruşluk fiyat da daha aşağılara inmişti. TMO’nun sadece hasat döneminde değil yıl boyu piyasayı kontrol altında tutması, ama bunu yaparken üretici lehine konum alması kaçınılmaz bir görev olarak kabul edilmelidir. Buğday fiyatı halen değişik borsalarda cinslerine göre 40-55 kuruş aralığında seyretmektedir. Adana Ticaret Borsası’nda 21 Mayıs 2010 tarihli son kapanış fiyatı ise en çok 50 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Yani buğday üreticisi bir yıllık enflasyonun bile çok bariz şekilde aşağısında kalan bir fiyatla karşı karşıyadır. Piyasanın acilen çiftçilerimiz lehine düzenlenmesi zorunluluk halini almıştır.

Son 8 yıldır mağdur edilen çiftçilerimize artık mutluluk çok görülmemelidir. Çiftçilerin 8 yıl önceki satın alma gücüne tekrar kavuşması lazımdır. Bu bağlamda hatırlatmak lazım gelir ki; 2002 yılında 1 litre motorin almak için 2.5 kilo buğday satan üretici, bugün 1 litre motorin alabilmek için 6 kilo buğday satmak zorunda kalmıştır. Böylece 8 yıllık iktidarınız döneminde buğday üreticisinin satın alma gücü yarı yarıya azalmıştır. Bu tespit hemen bütün tarım ürünleri için geçerlidir.

Buğday üreticisinin zarar etmemesi, borçlarını ödeyebilmesi, yeniden ekime yönelebilmesi için buğday müdahale fiyatının 70 kuruştan aşağı olmaması gerekmektedir. Özetle, TMO’nun bir an önce harekete geçmesi ve üreticilerin beklentisi doğrultusunda bir piyasa oluşturması üreticilerimizin acil beklentisi haline gelmiştir.Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Buğday hasadı başlamasına rağmen TMO neden müdahale fiyatı açıklamamaktadır?

2- TMO’nun müdahale fiyatlarını açıklamada gecikmesinin en önemli nedeni nedir?

3- Bu gecikmenin üreticiyi tedirgin ettiği, üreticiyi tüccarın inisiyatifine terk ettiği bilinmemekte midir?

4- Geçen yıl olduğu gibi üreticide hayal kırıklığı meydana getirilmemesi için buğday müdahale fiyatı en az ne olacaktır?


,