ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan) > Okul formalarının değiştirilmesi hakkında

24/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

2010-2011 eğitim-öğretim döneminde uygulamaya konulmak üzere okullarda öğrenci kıyafetlerinin serbest bırakılmasını öngören çalışmanın bir çok açıdan mahsurları bulunmaktadır. Bu sadece benim değil, kamuoyunda yaygın olan ve ilgili sektör temsilcilerinin de geniş şekilde iştirak ettiği kanaat halini almıştır.

Okul kıyafetlerinin serbest bırakılmasının ne öğrenciye ne de ülkemizin istikbaline bir katkı sağlaması mümkün değildir. Uygulanması düşünülen sistem doğal olarak fakir aile çocuklarının daha ezik olmasına, moralinin daha fazla çökmesine zemin hazırlayacağı da kuşkusuzdur.

Çok önemli bir husus ise, serbest kıyafet uygulamasının çok kolay şekilde istismar edilebilecek olmasıdır. İçeriden ve dışarıdan destekli etnik ayrışmanın hız ve derinlik kazandığı bir süreçte, çocuklara renk ve şekil kısıtlaması getirmek hem tepki çekecek hem de uygulaması kolay olmayacaktır. Bu yönüyle de muhtemel uygulamanın sakıncalarına dikkat çekmeyi tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum.

Konunun bir de ekonomik boyutu vardır. Sosyal hayatta pahalı ve markalı ürünleri kullanmakla kişisel yetkinlik, özveri kazanacağını düşünen yeni nesil, daha kalabalık ve daha yoğun olarak günlerinin yarısını geçirdikleri okul ortamlarında bu alışkanlıklarını daha fazla yaşamak isteyeceklerdir.

Okullarda kıyafet serbestisi 3 ile 5 milyar dolar boyutunda olduğu tahmin edilen bu pazarda, yüz binlerce işçinin işsiz kalacağı, milyonlarca insanın ekmeğinden olacağı bir sonucu doğuracaktır. Tekstil boyutunda başta Adana olmak üzere, hazır konfeksiyon ve trikotaj bazında ise yine Adana ve Gaziantep başta olmak üzere bütün illerde zincirleme bir etki ile çok ciddi olumsuz sonuçlar yaşanacaktır. Uygulamanın değişmesi, verilmiş siparişlerin iptalini gerektirecektir ki, bu durum zincirleme olarak on binlerce üreticiyi, nakliyatçıyı, satıcıyı bir anda ağır krizin içine atması kaçınılmazdır. Ve elbette milyonlarca aileye de yeni bir külfet getirecektir. Bu durumun, Hükümetinizin devam ettirdiği kitap, kırtasiye gibi eğitim araç gereçlerini ücretsiz dağıtma ihtiyacına dönük mantıkla uyuşur yanı yoktur.

Sonuç olarak, mevcut uygulamanın devamında toplumsal fayda olduğu muhakkaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik ve sosyal sorunlar gerçeğinde, Türkiye’yi eğitimde daha çağdaş, daha kaliteli, daha yaygın hale getirmenin çabası içinde olmalıdır. Bina, araç-gereç, teknolojik donanım gibi fiziki ihtiyaçlar ile milli birliği, milli dayanışmayı, kültürde, sanatta, ekonomide üretime dönük toplumsal hamleyi hedefleyen milli eğitime uygun müfredat, öğretmen eksikliği, eğitim kadrosunun var olan sorunları gibi konulara eğilmesi gereken Bakanlığın suni gündemlerle meşgul edilmesi, kabul edilemez. Bu cümleden olarak, ülkemizin asla önceliğinde olmayan bu tartışmanın bir an önce sona erdirilmesi, enerjisini boşa harcayan kamuoyunun acil beklentisi haline gelmiştir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Gerek eğitim-öğretim açısından, gerekse kadro, gerekse fiziki eksiklikler gibi pek çok ağır sorun varken, okullarda kıyafetlerin serbest olması neden ve hangi ihtiyaçtan dolayı gündeme getirilmiştir?

2- Bu konuda Bakanlığınıza içeriden ve/veya dışarıdan herhangi bir tavsiye ve öneri olmuş mudur?

3- Konunun tartışma konusu haline getirilmesinde hangi faydalar amaçlanmıştır?

4- Mevcut uygulamanın değiştirilmesi halinde öğrenciler ve aileler üzerindeki olumsuz etkiler hesap edilmiş midir?

5- Mevcut uygulamanın değişmesi halinde yüz binlerce insanın işinden, milyonlarca insanın ekmeğinden olacağı hesap edilmiş midir?

6- Bütün bu gerçeklere rağmen, ülkemize hiçbir faydası olmayan tartışmanın bir an önce bitirilmesi hususunda bir açıklama yapılacak mıdır?
,

,