ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan) > Kanser yapan tatlandırıcıya ithalat izni verilmesi hakkında

24/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan haberlerde başta Amerika ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede zararları kanıtlandığı için yasaklanan “siklamik asite” ithalat izni verildiği belirtilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat: (2010/4) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yayımını takiben 15’inci gün yürürlüğe girecek olan tebliğe göre, 2929.90.00.00.17 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “siklamik asit” madde isimli ürüne ithalat izni verildiği belirtilmektedir.

E952 kodlu yapay bir tatlandırıcı olan “siklamik asit”, sodyum ve kalsiyum tuzları “siklamat” adı altında yapay tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Renksiz ve kristal toz halinde ekşi-tatlı tada sahip olan siklamik asit, suda ve etanolde çözülmektedir. Sükrozdan 40 kat daha fazla tatlandırıcı özelliği olan madde kanıtlanan zararları nedeniyle birçok ülkede yasaklanmıştır.

Vücuttaki dönüşümü ve metabolizma ürünlerinin kanser yapıcı etkisi olduğunun bilimsel olarak kanıtlanan bir tatlandırıcı olan “siklamat”ın migren ve diğer reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Fare testis ve embriyolarında yapılan testlerde hasara neden olduğu ve kansere yol açtığı için Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede kullanımı yasaklanmıştır.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1- İlgili Bakanlıklarda “siklamik asit” adlı maddeyi içeren tatlandırıcıların zararları konusunda verilen izinlerden önce hangi inceleme ve araştırmalar yapılmıştır? Yapıldı ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Bu sonuçlar kamuoyu ile nerede ve nasıl paylaşılmıştır?
2- Bu tatlandırıcıların insanlarda değişik hasara neden olduğu ve kansere yol açtığı için Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede kullanımı yasaklandığı iddiaları doğru mudur?
3- Eğer doğru ise hangi gerekçelerle ve insan sağlığı düşünülmeden ithalat izni verilmiştir?
4- Bu ürüne verilen iznin iptal edilmesi konusunda bir çalışma yapacak mısınız?
,,

,