ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan) > Rusyaya tavuk ihracatı hakkında

24/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basında çıkan haberlerde Rusya Bitki Koruma Federal Servisi Rosselhoznadzor, Türkiye’nin veterinerlik ve sıhhi şartlara uyması, ithal edilecek malın güvenliğini güvence altına alması halinde, yeni tavuk eti tedarikçisi ülke haline gelebileceği ve Türkiye’nin talebi üzerine Ankara’ya, Rusya’nın standartları ve alınması gereken önlemleri içeren belgeleri gönderdiği ve bunların tamamıyla yerine getirilmesi ve ithalat öncesi etkili mal denetim sisteminin oluşturulması halinde, Türkiye’den Rusya’ya şu ana kadar yapılmayan tavuk eti ihracatının başlayabileceği belirtilmektedir.

Türkiye'de faaliyet gösteren tavuk eti üreticisi firmaların temsilcileri, yıllık 500.000 ton civarındaki beyaz et ihtiyacını ağırlıklı olarak ABD ve Brezilya'dan karşılayan Rus pazarına girebilmek için destek istedikleri, üretim maliyetinin yüksek olması sonucu üretici firmaların bu ülkeye ihracat girişiminde bulunamadıklarını belirtmişlerdir. Üretici firmalardan yapılan açıklamalarda, Rusya'nın, tonu 1.300 dolara tavuk eti satın alırken, Türkiye'deki üretim maliyetinin ortalama 1.800 doları bulduğunu ve destek verilmemesi durumunda ihracatın mümkün olmadığını belirtmektedirler.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Rusya’ya beyaz et ihracatı konusunda son durum nedir? Bu konuda hangi çalışmalar yapılmaktadır?
2- Ülkemizin toplam beyaz et üretim ve tüketimi yıllar itibari ile ne kadardır? Rusya haricinde hangi ülkelere ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirilmektedir?
3- Son Rusya ziyaretinden sonra ne miktarda bir bağlantı ve akabinde USD bazında ne kadarlık bir ihracat yapılmıştır?
4- İhracat yapan firmalara teşvik primi ödenecek midir? Ödenecekse bu miktar ne kadardır ve nasıl tespit edilmiştir?
5- Benzer şekilde Rusya’ya ihracat yapan ülkeler, kendi ülkelerin firmalarına teşvik primi ödemekte midirler? Ödüyorlarsa bu miktar ne kadardır?
6- Rusya'ya yapılacak tavuk ihracatının iç piyasadaki beyaz et fiyatının yükselmesinin önüne nasıl ve hangi yaptırımlarla geçilecektir?
,,

,