ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan) > Adana Salbaş karakolu hakkında

25/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’da merkeze bağlı Çukurova ilçe sınırları içindeki Salbaş’ta güvenlik ihtiyacını karşılayan jandarma karakolunun il merkezine kaldırıldığı, bu nedenle çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı bildirilmektedir. Karaisalı ilçesine 20, Adana kent merkezine 30 kilometre mesafede yer alan Salbaş, iki büyük yerleşim arasında bulunmakta ve iki yere de uzak mesafededir. Bu nedenle güvenlik ihtiyacının devam ettiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, bu tasarrufun iptal edilerek tekrar Salbaş’a karakol kurulmasını talep etmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Salbaş’ta bulunan jandarma karakolu neden il merkezine nakledilmiştir?

2- Bu tasarrufu haklı kılacak gerekçeler nelerdir?

3- Karakolun yeniden Salbaş’a nakli düşünülmekte midir?

,