ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Adana Salbaş TMO hakkında
25/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’da merkeze bağlı Çukurova ilçe sınırları içindeki Salbaş’ta daha önce mevcut olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kapatılmış olmasının, burada yaşayan üreticilerimiz açısından mağduriyete neden olduğu bildirilmektedir. Karaisalı ilçesine 20, Adana kent merkezine 30 kilometre mesafede olan Salbaş’taki Ofisin, sadece burada oturan vatandaşlarımız için değil aynı zamanda çevresindeki onlarca yerleşim biriminde çiftçilik yapan üreticilerimiz için de önemli bir hizmeti ifa etmekte olduğu, bu nedenle kapatılmasının yanlış bir tasarruf olduğu dile getirilmektedir.

Anlatılan mağduriyete ilişkin olarak Salbaş ve civarındaki köylerde mukim üreticilerimiz geçici de olsa yeniden Ofis açılmasını talep etmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Salbaş’taki TMO’ya ait ofisin kapatılma gerekçesi nedir?

2- Adı geçen yerde Ofisin kapatılması sonucu üreticilerimizin yaşadığı sorun ve mağduriyetlerden bilginiz var mıdır?

3- Ofisin geçici de olsa tekrar açılması hususunda bir çalışma yapılacak mıdır?

,