ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Sarıçam'da köylüden habersiz satılan araziler hakkında
25/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’da merkeze bağlı Sarıçam ilçesindeki köylerde vatandaşlarımız, ecri misil ödeyen hak sahibi olmalarına rağmen Hazine’ye ait taşınmazların kendilerine haber verilmeden satışa, ya da kiralığa çıkarıldığını, satıldığını yada kiralandığını bildirmektedirler.

Vatandaşlarımız, kendilerine haber verilmeden yapılan bu tasarrufun ilgili kanun ve yönetmeliklere ters olduğunu, bu nedenle zaman zaman itiraz ettiklerini ancak uygulamanın aynen devam ettiğini ifade etmektedirler.

Bu bilgi ve iddialar, ecri misil ve benzeri uygulamalarla Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde öncelik hakkı bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere Hazine taşınmazlarının satışında yada kiralanmasında gereken duyurunun ya hiç yapılmadığı, yada eksik yapıldığı kuşkusuna neden olmaktadır. Şayet böyle ise, devletimizin vatandaş ile olan köklü geleneklerine uymayan, devlet-vatandaş ilişkisini zedeleyen, devlete olan güvenin zayıflamasına neden olabilecek bu gayri kanuni uygulamanın Bakanlık nezdinde bir teftişe gerek duyduğu ortaya çıkmaktadır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Hazine’ye ait taşınmazların gerek satışı gerekse kiralanmasına konu olan uygulamalarda Hazine ile ecri-misil ya da benzeri sistemlerle bağı olan vatandaşlara duyuru yapılmadığı doğru mudur?

2- Bu uygulama ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun mudur?

3- Bu tür tasarruflar Bakanlığın bilgisi dahilinde mi yapılmaktadır?

4- Hazine’ye ait menkul ya da gayrimenkullerin satışı ya da kiralanmasında kamuoyu geniş şekilde haberdar edilmekte midir?

5-Sarıçam’a bağlı köylerdeki şikâyetler ihbar kabul edilip gerekli soruşturma yapılacak mıdır?

,