ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Karaisalıya öğrenci yurdu hakkında
17/05/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’nın merkez ilçesi Karaisalı’da bir meslek yüksek okulu bulunmasına rağmen öğrenci yurdunun olmaması, hem öğrenciler için de hem de gelir kaynağı kıt ve kısıtlı olan ilçe esnafı için sorun teşkil etmektedir.

İlk olarak 1996 yılında hizmete açılan ve halen 5 ayrı bölümle eğitim hizmeti veren okulda yüzlerce öğrenci eğitim görmektedir. Yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçe Adana’ya 50 kilometre mesafededir. Önemli bir yatırımın bulunmadığı ilçede ticari canlılık yok denecek düzeydedir. Esnafın tek umudu, satın alma gücü giderek düşen yoksul köylülerdir. Bu bağlamda, Karaisalı Meslek Yüksek Okulu’ndaki öğrenciler için ilçeye bir yurt yapılması, hem esnaf için hem de öğrenciler ile velileri için yüksek beklenti haline gelmiştir.

Yurdun yapılmasıyla, her gün Adana’ya 50 kilometrelik yolu gidip gelmek zorunda kalan öğrencilerin, dolayısıyla ailelerinin masraflarını azalacak, öğrencilerin yaşadığı ulaşım zorlukları da ortadan kalkacaktır. Diğer yandan ulaşım için harcanan kaynakların ise ilçede zaruri ihtiyaçlarla ikamesi sağlanacaktır. Böylece öğrenciler için yapılacak yurt ilçe esnafı için de ticari canlılık getirecektir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Karaisalı ilçemizde yaşanan bu sorundan ve talepten bilginiz var mıdır?

2- Hem öğrencilerin, hem velilerin, hem de ilçe esnafının bu talebinin karşılanması hususunda bir girişimde bulunacak mısınız?

,