ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > KPSS sonrası yerleştirmelerdeki iddialar hakkında

14/06/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Bilindiği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki tüm personel alımlarının yapıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Üniversite giriş sınavları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlar ve sonrasında yapılan yerleştirmeler hakkında tarafımıza vatandaşlar tarafından çok sayıda şikâyetler iletilmektedir.

Bu şikâyet mektuplarından biriside aynen aşağıdaki gibidir.
“2008 KPSS Lisans mezunlarının sınav sonuçlarına göre 2010/1 KPSS Lisans mezunları memur alımı yerleştirmelerinin internet de yayınlanan tercih kılavuzunda yazılı şartlara uygun olarak yerleştirme yapılmadığını ÖSYM Başkanlığınca yapılan en son yayınlanan yerleştirmelerin incelenmesinde öğrenmiş bulunuyorum.

Güvenilir bir kurum olduğundan hiç şüphe etmek istemediğim ÖSYM kurum başkanlığının kılavuzda açıkça belirtilen (ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak personel yerleştirmesi için yerleştirildikleri 2008-KPSS puanı ile tercih yapamazlar.) hususlara uymadığı,
Ayrıca: yine aynı kılavuzun 6. sayfasında (ADAYLARIN DİKKATİNE! Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar Yerleştirilen ve ataması yapılan, yerleştirilen ilgili kuruma başvurmayan ya da yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir)

İzah edilen şartlara uygun olmadan
2008 KPSS lisans puanına göre önceki yerleştirmelerde yerleştirilen ve halen sözleşmeli veya kadrolu olarak çalışanların tekrar aynı puanı kullanarak kılavuzdaki şartlara uygun olmadan tekrar yerleştirildikleri tarafımdan müşahade edilmiştir.

Örnek olarak:
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI kadroları için;
3017899-AĞRI, 3017975-ŞIRNAK, 3017965-SİİRT, 3017935-KARS, 3017925-BİTLİS, 3017951-MUŞ, 3014361-NİĞDE, 3011829-DSİ ANKARA kadrolarına yerleştirilenler daha önce yerleştirilen kişilerdir. Yapılan uygulama kurumunuzca koymuş olduğunuz şartlara uygun olmayıp kamuoyunda anlaşılması zor bir uygulama olarak görülmektedir.

Uygulamanın kurumunuzca tekrar gözden geçirilerek şartlara uygun olmayan hususların düzeltilmesi hiç atanamamış sayısı oldukça fazla adayların hakkının korunması açısından gerekli özenin gösterilmesi ve gereğinin yapılmasını arz ederim.” Şeklindedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Vatandaşlar tarafından bildirilen yukarıdaki iddialar hakkında bilginiz var mıdır? Varsa bu konuda bir araştırma veya soruşturma açtırdınız mı?
2- Bu iddialar doğru ise hiç atanamamış sayısı oldukça fazla olan adayların hakkının korunması için neler yapılacaktır?
3- Son yıllarda bu tür iddiaların artması ve bu sorunların yaşanmasının altında yatan gerçek nedenler nelerdir? Bunların tekrar yaşanmaması için ne tür önlemler alınacaktır?
4- Bu hataları yapan ilgililer hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Bu tür soruşturmalardan ceza almış personel sayısı kaçtır?
5- Bu sınavlara ait sorular nasıl, nerede ve kimler tarafından hazırlanmaktadır? Bu soruları hazırlayan kişilerin bilerek ve bilmeyerek bu soruları birileri ile paylaşıp-paylaşmadığını nasıl kontrol edilmektedir? Bu konuda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır? Bu iddialarla ilgili hakkında soruşturma açılmış ve ceza almış ilgililer var mıdır?

,