ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Anızların yakılması sorunu hakkında
14/06/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Seçim bölgem olan Adana’yı da kapsayan Çukurova bölgesi başta olmak üzere tüm ülke çapında buğday hasadının yapılmaya başlamasıyla birlikte anız yakma sorunu tekrar kendini göstermeye başlamıştır. Bazı ilçe kaymakamlıklarının almış olduğu sıkı tedbirler sayesinde ilçe merkezlerine yakın olan alanlarda anızlar yakılmazken, ilçe merkezlerinin uzağında veya diğer bazı ilçe sınırlarında yetersiz kontroller nedeniyle anızlar yakılmaya devam edilmektedir.

Çiftçilerin özellikle ikinci ürünü olan mısırı ekebilmeleri için işin kolayına ve masrafsız kısmına kaçarak anız yakmaları doğayı ve toprağı olumsuz etkilediği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu yasağa uyarak anız yakmayan çiftçiler ikinci ürünü mısırın ekiminde çok büyük zorluklarla karşılaşmakta, tarlada bulunan buğday sapları toprakta boşluğa neden olup ürünün yetişmesini engellemektedir. Bu sorunu çözebilmek için piyasada bulunan anız parçalama makinelerinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle her çiftçi tarafından alınamamaktadır.

Anız yakma yasağına tam olmasa da uyulduğunu görmekle birlikte bu yasağın, çiftçilerinde mağdur olmayacak kalıcı bir şekilde devam etmesi ve alışkanlıkların değişmesi amacıyla, devletimizin anız parçalama makinelerinin alımında çiftçileri desteklemeleri ya da bu makinelerin İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerince alınıp çiftçilere kullandırılmalarının, bu geçiş döneminde yaşanan sıkıntıları gidereceğini düşünerek bu konuda gerekli adımların atılması, hem çiftçilerimiz, hem topraklarımız hem de doğanın geleceği için çok yararlı olacağı kanaatindeyim.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Anız yakılması sorununun zararları çiftçilere anlatılmakta mıdır? Bu anlatım nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır?

2- Anız yakma yasağına uymayan bölgelerde ceza kesilmezken, başka bölgelerde ceza kesilmesi çiftçiler arasında çifte standardın yaşanmasına neden olarak haksızlık yarattığına katılıyor musunuz?

3- Yasak olmasına rağmen halen anız yakmaya devam edenlerin bu alışkanlıklarından vazgeçirilmesi ve yakmayanların karşılaştıkları olumsuz durumların ortadan kaldırılması amacıyla anız parçalama makinelerinin veya anıza direk ekim yapan makinelerin alımında çiftçileri desteklemeyi düşünüyor musunuz?

,