ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Trafik takoğraf hakkında
14/06/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.




Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Ülkemiz ekonomisinin en hareketli sektörü taşıma alanında emek veren, ter döken, risk alan, gecesini gündüzüne katan, ömrünü yollarda tüketen kamyon, otobüs ve TIR sahipleri ile sürücüler bu günlerde çok dertlidirler.

Tarafıma iletilen şikâyet ve tepkilere göre, kamyon, otobüs ve TIR’larda kullanılan takoğraf cihazları yüzünden trafik polisleri aşırı ve mükerrer cezalar yazmaktadır. Bu şikâyetlerde, takoğrafın bozuk olduğu, ya da sürücünün aracı belirlenen saatin üzerinde kullandığı gerekçesiyle sürücüye 270 lira para cezası kesildiği bildirilmektedir. Sürücüden başka ayrıca aynı miktarda araç sahibine de ceza yazıldığı ifade edilmektedir.

Sürücünün belirlenen saatin üzerinde araç kullanmasında yollarda verilen molaların dikkate alınmadığı da belirtilen şikâyetlerde, bozulan takoğraf cihazının her yerde tamirinin mümkün olmadığı, tamir için bazen uzun mesafelere gidip yaptırmak gerektiği ancak bu zorlukların da hiç dikkate alınmayarak aracın ya bağlandığı ya da kefaletli olarak en fazla 24 saat zaman tanındığı kaydedilmektedir.

Sürücüler ve araç sahipleri, takoğraf cihazına bağlı olarak tek ‘suç’tan iki kişinin ayrı ayrı cezalandırılmasının büyük bir haksızlık ve yanlışlık olduğuna inanmaktadırlar. Trafik polislerinin gerek çifte ceza yazılmasında gerekse zaman kullanımı konusunda bu konuyla alakalı çok katı davrandıkları şikâyetler arasındadır.

Bu bilgiler çerçevesinde; canlarını ortaya koyarak ülke ekonomisine katkılar yapan, milyonlarca insanımızın ekmek yediği bir sektörde yüz binlerce sürücü ve esnafın, anlatıldığı gibi zor durumda bırakılmasının doğru bir uygulama olmadığı kanaatindeyim. Tek suçtan iki kişinin cezalandırılması ise hakkaniyetli görünmemektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Yaşanan sorunlardan haberdar mısınız?

2- Anlatılan ceza uygulamaları yasa gereği midir yoksa keyfiyetten midir?

3- Sürücü ve araç sahibi esnafın bu alanda yaşadığı sorunların çözümü hususunda bir çalışmanız olacak mıdır?

,