ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana alt ve üst geçit hakkında
21/06/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Adana’da geçtiğimiz yıl içinde ihalesi gerçekleştirilen, üç kavşakta üç alt geçit projesinin değiştirilerek üst geçit yapılacağı iddia edilmektedir.

Ama önce; son durumu aktarmakta fayda görmekteyim. Müze kavşağında ve Türkkuşu kavşağındaki çalışmalar aylardır bitirilememiştir. Bu yüzden kent içinde hem yayalar hem de sürücüler ciddi manada sıkıntılar yaşamaktadırlar. Diğer yandan Havaalanı kavşağındaki alt geçit projesinde ise her hangi bir çalışmanın olmadığı görülmektedir.

Süreç böyle devam ederken, alt geçit projelerinin değiştirildiği ve bunların üst geçit şeklinde ya da üstü açık alt geçit şeklinde inşa edileceği iddiaları vardır. Şayet iddialara doğru ise, zorunlu bir ihtiyaç haline gelen ve yıllardır arzu edilen kapalı alt geçit projelerinin, bunca zamandan sonra tam da çalışmalar devam ederken değiştirilmesinin hikmet-i sebebi anlaşılabilmiş değildir.

Bu önemli değişikliğin sebebi Adana kamuoyunda ciddi kuşkulara yol açmıştır. Yüklenici firmalara daha fazla kar sağlamak adına böyle bir değişiklik yapıldığı öne sürülmektedir. Adanalı hemşerilerimiz, hangi amaçla olursa olsun bu değişikliğe şiddetle karşıdır. Böyle bir hataya izin verilmemesini istemektedirler.

Öte yandan Havaalanı kavşağındaki alt geçit projesinde bir ilerleme görülmemesi de, “Proje iptal mi edildi? Kaygısına yol açmıştır. Bu projenin akıbeti de merak edilmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana’daki alt geçit projelerinin üst geçit yapılacak şekilde değiştirildiği ya da değiştirilmek istendiği iddiaları doğru mudur?

2- Şayet doğru ise, bu konuda Adana kamuoyu bilgilendirilmiş ve ikna edilmiş midir?

3- Eğer bu proje değişikliği doğru ise, bu değişikliğin en temel gerekçesi nedir? Yüklenici firmalara daha fazla kar sağlama iddiaları doğru mudur?

4- Proje değişikliği iddiaları çerçevesinde henüz onay verilmediği söylenen böyle bir değişikliğe izin verilecek midir?

5- Havaalanı kavşağındaki proje çalışması hangi safhadadır; neden geciktirilmektedir?


,