ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Arabada çocuk koltuğu hakkında
21/06/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren ilgili yasa, çocuklar için arabada çocuk koltuğu bulundurmayı zorunlu kılıyor. Çocuklar başta olmak üzere yolculukta güvenliğin en iyi şekilde sağlanması elbette çok önemli olmakla birlikte bu yasa ile özellikle uygulamalarda bazı karmaşalar da dikkat çekiyor. Yine sürücüler ile polis arasında tartışmaları da beraberinde getireceği görülen uygulamalarda, tespit edilen hataların düzeltilmesi gerekiyor.

Yasaya göre polis, arabadaki çocukların 135 santimetrenin altında olup olmadığına ayrıca 36 kilogramın altında olup olmadığına bakacak. Polislerin bu denetimi yapması zor görünüyor. Arabada oturmuş vaziyetteki çocuğun kilo ve boyunu gözleme yaparak tespit etmek çok çor olacağından mutlak surette fiili ölçüm gerekiyor. Birden fazla çocuğun bulunduğu arabaların seyir ettiği yoğun trafikte bu zorluğun daha da artması kesindir. Zaten yeterli ve etkin denetim imkanlarından yoksun olan polislere bu şekilde yoğun mesai gerektirecek bir iş yüklenmesi, uygulamanın önündeki açmazlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Aileler açısından da bazı güçlükler bulunmaktadır. Çocukların sürekli uzaması ve kilo alması, koltuk tercihinin sürekli değişmesini gerektiriyor. Kalabalık çocuklu aileler için bu durum daha da can sıkıcı bir durum olacaktır elbette. Dahası yine ailelere ciddi maliyetler de yükleyecektir.

Diğer taraftan, ülkemizdeki çocuk gelişim değerlerine bakıldığında 135 santimetre - 36 kilo bandı genelde 10-12 yaş aralığına tekabül ediyor. Bu ölçütlere göre bu boy ve kilonun altında olan hemen bütün çocuklar ya ana okuluna yada ilköğretime gidiyor demektir. Bu durumda, okula servis ile giden çocukların güvenliği göz ardı ediliyor gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yine bu uygulamada, yaşı büyük ama kilo ve boyu belirlenen sınırların altında kalan ve gençliğe atım atma çağındaki vatandaşlara da çocuk koltuğuna oturtmak, onların ruh halini olumsuz etkileyecektir.

Bu tespitler kapsamında; yasanın öngördüğü değerlerin, uygulama esaslarının, uzmanların ve ilgili tarafların da görüşleri alınarak yeniden tespitinin daha iyi olacağı kanaatindeyim.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Tespit yapmaya imkan verecek şekilde son yıllardaki bir zaman diliminde, çocuk koltuğu bulunmadığı için ölen ve yaralanan çocuk sayısı ve kazalara göre oranı nedir?

2- Kaç AB ülkesinde bu ve benzer bir uygulama vardır? O ülkelerle ilgili bir istatistiki araştırma sonucu var mıdır? Varsa nedir?

3- Bu uygulamada, iddia edildiği gibi Maliye’ye yeni kaynak tahsisi amacı var mıdır?

4- Çocuk koltuğu için belirlenen kilo, boy sınırlarının uygulamada bir soruna yol açmayacağı hususundaki endişeler nasıl giderilecektir?

5- Çocuk koltuğu için belirlenen kilo, boy sınırlarının yeniden araştırılması, belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılacak mıdır?

6- Bu yasa uygulaması dikkate alındığında, belirlenen sınırlar altında olan ve servisle okula gidip gelen çocukların seyahat güvenliği nasıl sağlanacaktır?

7- Bu yasanın özellikle çocuk koltuğu satan ve ithal eden bir iki firmaya pazar oluşturmak için çıkarılıp uygulanır olup olmamasına bakılmasızın çıkartıldığı iddiaları doğru mudur?


,