ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > TRT Haber yayınlarındaki adaletsizlikler hakkında


21/07/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

17 Temmuz 2010 Cumartesi gece 24:00 haberlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan MHP'ye çatmış ve uzun uzun haberleri verilmiştir, daha sonra ise CHP liderinin Bursa Miting haberi verilmiştir. Ama MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Kastamonu ve ilçelerinde faaliyetlerde bulunduğu halde hiç bir haber verilmemiştir.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- MHP Haberlerinin verilmemesi konusunda sözlü veya yazılı bir talimatınız olmuş mudur?

2- Olmadı ise bu haberleri yayınlamayan editör veya haber müdürü hakkında bir soruşturma açtıracak mısınız?

3- Haberlerin yayınlanma kriterleri nelerdir? Bu kriterler nasıl belirlenmiştir? Bu kriterlere uyulmaması sonucunda ceza almış yönetici bulunmakta mıdır?

4- Siyasi parti çalışmalarına muhabir ve kameraman gönderme kriterleri ile Benzer çalışmalara canlı yayın aracı gönderme kriterleri nelerdir?


,