ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Yaz okullarında farklı ücret hakkında
09/08/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Üniversitelerde Birinci ve İkinci öğretim imkânlarından yararlanan çok sayıda öğrencilerimizden önemli bir kısmı, aynı zamanda Yaz okullarına da devam ediyor. İşte burada Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programlarına katılan öğrencilerden alınan farklı ücretler şikâyetlere neden olmaktadır.

Tarafımıza bu konuda iletilen şikâyetlerde, Birinci (gündüz eğitimi) öğretimde olanlara nazaran İkinci öğretime devam eden öğrencilerden daha fazla ücret alındığından yakınılmaktadır. Bu ücret farkının iki katına kadar çıktığı bildirilmektedir. İkinci öğretime devam eden öğrenciler haklı olarak “Yaz okullarında aynı zamanda, aynı mekânda ve aynı hocalardan aynı sürede ders almamıza rağmen biz neden iki kat ücret ödemekteyiz?” sorusunu yöneltmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programlarında Birinci ve İkinci öğretime devam eden öğrencilere uygulanan farklı ücretlerle ilgili sorun ve şikâyetler hakkında bilginiz var mıdır?

2- Bu ücretleri hangi kurum/kurumlar hangi ölçütlere göre belirlemektedir?

3- Yaz okullarına katılan ikinci öğretim kapsamında eğitim gören öğrencilerin birinci öğretime devam eden öğrencilerden daha fazla ücret ödemesinin mantığı nedir ve hakkaniyete uygun mudur?

4- Bu konuyla ilgili ortaya çıkan sorunun çözümü konusunda ne düşünülmektedir ve nr gibi çalışmalar yapılacaktır?

,