ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > KPSS 2010 sınavı hakkında
19/08/2010
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Bilindiği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki tüm personel alımlarının yapıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Üniversite giriş sınavları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlar ve sonrasında yaşanan sorunlar ve şaibeler hakkında daha önceki yıllarda da yazılı soru önergesi vermiştim.

Bu sene yapılan KPSS sınav sonuçları incelendiğinde 500 den fazla kişinin eğitim bilimleri sınavından 120 soruda 120 doğru yaptığı ve bazı sınava girenlerin iddiasına göre bu sene eğitim bilimleri sorularının geçen seneye göre çok daha zor olduğu ve bazı soruların cevap anahtarı olmasına rağmen cevabını anlayamadıklarını da belirtmişlerdir.

Geçtiğimiz yıl yapılan KPSS sınavı birincisi olan kişinin bile eğitim bilimleri sorularının tamamını yapamadığı ama bu yıl 500 den fazla kişinin bunu başarması kafalarda ciddi soru işaretleri bırakmıştır. Soruların bir merkez tarafından, bazı kişi veya dersanelere el altından dağıtıldığı konusunda vatandaşlarda şüpheler artmış durumdadır. Soruların tamamını doğru yapan bazı kişilerin karı-koca olduğu ve yine bazı kişilerin yıllardır bu sınava girdiği halde düşük puan almalarına rağmen bu yıl tam puan almalarının kopya olmadığı takdirde mümkün olamayacağı konusunda iddialarda bulunmaları incelenmesi gereken konular olmaktadır.

Eğitim Bilimleri sınavlarında, (rehberlik, öğrenme psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, gelişim psikolojisi, sınıf yönetimi, program geliştirme) alanlarından sorular sorulduğu ve bu çok geniş bir yelpazedeki konuların birçoğunun yoruma dayalı sorular olduğu için 10 yılı geçen sürede yapılan bu sınavlarda 120 net yapılmasının imkânsız olduğu ve bu seneye kadar Türkiye birincilerinin dahi 110 neti geçmediği belirtilmektedir.

Ayrıca çok sayıda sınava giren kişi, netlerinin yanlış hesaplandığını ve puanlarının beklediklerinden daha düşük geldiğini öne sürmektedirler. Bu ve benzeri sorunlar yüzünden ülkemizin en güvenilir kurumu olması gereken ÖSYM hakkında olumsuz görüşler giderek artmaya başlamıştır. Bu yaşananlar ÖSYM nin tüm yönleriyle sorgulanması ve incelenmesi gerekliliğini göstermektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Vatandaşlar ve sınava katılan kişiler tarafından bildirilen yukarıdaki iddialar hakkında bilginiz var mıdır? Varsa bu konuda bir araştırma veya soruşturma açtırdınız mı?
2- Eğitim bilimleri sorularının tamamını doğru cevaplayan kişi sayısı nedir? Bu kişilerin illere göre dağılımı nedir? Bu kişilerden hangileri daha önce aynı sınava girmişlerdir ve bu sınavlardan kaç net soru cevaplamışlardır?
3- Benzer şekilde eğitim bilimleri sorularını 100–119 arasında doğru cevaplayan kişi sayısı nedir? Bu kişilerin illere göre dağılımı nedir? Bu kişilerden hangileri daha önce aynı sınava girmişlerdir ve bu sınavlardan kaç net soru cevaplamışlardır?
4- Son yıllarda bu tür iddiaların artması ve bu sorunların yaşanmasının altında yatan gerçek nedenler nelerdir? Bunların tekrar yaşanmaması için ne tür önlemler alınacaktır?
5- Eğitim bilimleri sorularının tamamını doğru cevaplayan kişiler hakkında bir araştırma ve soruşturma yapılacak mıdır? Bu kişilerin dersaneye gidip-gitmediği, gittiyse hangi dersaneye gittiği konusunda bir sorgulama yapılacak mıdır?
6- Eğitim bilimleri sorularının tamamını doğru cevaplayan ve karı-koca olduğu iddia edilen kişiler gerçek midir? Bu kişiler hangi ilden sınava katılmışlardır? Bu kişiler daha önce aynı sınava girmişler midir? Bu sınavlardan eğitim bilimlerinden kaç net yapmışlardır?
7- Bu sınavlara ait sorular nasıl, nerede ve kimler tarafından hazırlanmaktadır? Bu soruları hazırlayan kişilerin bilerek ve bilmeyerek bu soruları birileri ile paylaşıp-paylaşmadığını nasıl kontrol edilmektedir? Bu konuda ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır? Bu iddialarla ilgili hakkında soruşturma açılmış ve ceza almış ilgililer var mıdır?

,