ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > Polislerden dinler arası diyalog hakkında
20/09/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Basından edindiğimiz bilgilere göre, Avrupa Birliği fonlarından 5.200 Avro maddi destek alınarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce başlatılan Gönüllere Yolculuk Projesi kapsamında 10'u kız toplam 20 öğrenciye değişik dinlere ait ibadethanelerin gezdirilip, konferans, panel gibi eğitim programları düzenlenecek olması yoluyla Türk polis teşkilatı da, art niyetli olduğu bilinen küresel "Dinler arası diyalog" projesine alet edilmiştir.

Projenin amacının "Gençlerin din, dil, ırk gibi olguları sosyal ve kültürel zenginlikler kabul edilerek hoşgörü ve tahammül duygularının geliştirilmesi" olarak açıklanması, 'Müslüman Türk milletinin hoşgörü eksikliği bulunduğu' gibi Batılı kültürlerin kasıtlı ve peşin hükümlü bakış açısını kabul ve tescil edilmesi anlamına gelmektedir ki, biz bunu asla tasvip edemeyiz.

Siz de çok iyi bilirsiniz ki, dünyada değişik din, dil ve ırklara en çok hoşgörü gösteren millet, Müslüman Türk milletidir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir. Avrupa’da Yüce Allah’ın Son Elçisi Hz. Muhammed’e (s.a.s) ağır hakaretlerle yüreği sızlayan bu necip millet, yine son olarak ABD’de Kitabımız Kur-an’ı Kerim’in yakılma hadisesiyle derinden yaralanmıştır. Oysa Müslümanların hiç birisinin ne, bozulmuş olsa bile İncil’e ne Hz. İsa’ya, ne de başka kutsal kitaplara ve peygamberlere bırakınız saygısızlığı, en ufak bir hakareti bile yoktur.

Hal ve gerçek bu iken, Dünyadaki değişik dinler ve kültürler arasındaki çatışmalarda sanki en büyük etken ve sorun Müslüman Türk milletinin hoşgörü eksikliğiymiş gibi haksız bir algıya neden olan ama aslında yine Müslüman Türk milletinin dini ve milli hassasiyetlerini törpülemeyi amaçlayan dinler arası diyalog projelerine Emniyet teşkilatının da alet edilmeye başlanması skandaldır.

Projenin başka illerde de uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz. Adana'da başlatılan proje, sadece AB fonlarından yararlanma maksadıyla yapılıyor ise, Bakanlığınıza bağlı Teşkilatın içler acısı halini ve içine düşürülen dramı sergilemesi bakımından tarihi ibretlik bir vakıadır. Yok eğer, sadece açıklanan amaca matuf ise, bilerek veya bilmeyerek kirli küresel projeye alet olunduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır ki, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, projenin durdurulması, başka yerlerde uygulanmasına izin verilmemesi gerekmektedir diye düşünüyorum.Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Adana Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı proje hakkında bilginiz var mıdır?

2- Bu projenin açıklanan amacına katılıyor musunuz?

3- Katılıyorsanız siz de, Türk milletinin başka dinlere, dillere, ırklara hoşgörü eksikliğinin olduğunu kabul etmiş olmayacak mısınız?

4- Katılmıyorsanız, projenin iptalini düşünüyor musunuz?

5- Bu ve benzeri projeler başka Emniyet teşkilatlarında da yürütülüyor mu, yürütülecek mi?

6- Bu ve benzeri projeler, Bakanlığınıza bağlı başka kurumlarda da yürütülmekte midir?

,