ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Ayasofya ile ilgili talepler hakkında
20/09/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Yurdumuz sınırları içinde bulunan ancak zamanla gerek Hıristiyan azınlıkların ilgisizliği gerekse fitne ve fesat yuvası haline geldiği için kapanan/kapatılan, örneğin Tarsus’taki Aziz Paul Kilisesi, Trabzon’daki Sümela Manastırı ile Van’daki Akdamar Kilisesi’nin yeniden ibadete açılması ve bunun bizzat Hükümetiniz tarafından teşvik edilmesi, trilyonlarca lira tutan harcamaların fakir halkımızın sırtına yüklenmesi, milli bir politikanın kabul edeceği uygulamalar değildir.

Bu çalışmalar devam ederken, 11 Eylül 2010 tarihinde basında yer alan bir haberde ise, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin komutasında asil Türk Milleti’nin, köhnemiş bir zihniyeti tarihin çöplüğüne atmak suretiyle Bizans’a karşı kazandığı zaferde kılıç hakkı olan Ayasofya Camii’nin de Hıristiyanların ibadetine açılacağı bildirilmektedir. Haberde, bir derneğin Başbakana küstahça mektup yazarak, ayin için izin dahi istemeyip emrivaki cihetine giderek Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da davet ettiği bilgisine yer verilmektedir.

Bu husus çerçevesinde ifade etmek gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın azınlıklara, gayri Müslimlere ait bazı varlıkları ihya etme çabası duyarlı her vatandaşımızın dikkatini çekmekte, kamuoyu ise yakından takip etmektedir. Bu süreçte yine kamuoyu, başında bulunduğunuz Bakanlığın, ülkemiz dışında mahzun kalmış, sahipsizlikten kırılıp dökülen, izleri silinen, yok edilen tarihi kültürel varlıklarımızla ilgili hiçbir girişimde bulunmamasını da ibretle izlemektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Ayasofya ile ilgili küstahça talep doğru mudur?

2- Talep doğru ise Bakanlığınızın bu husustaki net görüşü nedir?

3- İlk önce adı geçen bazı kiliseleri yeniden ibadete açmalar, aslında Ayasofya’yı Hıristiyanların ibadetine açmak için atılan hazmettirme adımlarından biri midir?

4- 2 Kasım 2002’den 12 Eylül 2010 tarihine kadar azınlıklara, gayri Müslimlere ait olan ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin sahipliğindeki varlıkların onarımı, yeniden faaliyete geçirilmesi için ne kadar harcama yapılmıştır, bundan sonraki planlanan harcamalar ne kadardır?

5- 2 Kasım 2002’den 12 Eylül 2010 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin dışarıdaki tarihi ve kültürel varlıklarımızla ilgili çalışmaları nelerdir; ne kadar bir harcama yapılmıştır?


,