ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Adana TCDD 6. Bölge Müdürlüğünün taşınma iddiaları hakkında
27/09/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Adanalı vatandaşlarımız, Hükümetinizin Adana ile ilgili bazı uygulamalarını, özellikle Adana’nın konumunu zayıflatmaya yönelik girişimler olarak algılamakta olup bu yöndeki tasarruflardan son derece rahatsızdır. Örneğin 7 ile 7 devlet üniversitesi kurulmasında Adana’nın göz ardı edilmesi, halen çevre illere dahi hizmet vermeye devam eden, mevcut haliyle bu işlevini sürdüren havaalanına alternatif olarak 30 kilometre mesafedeki Tarsus’ta ikinci bir havaalanı inşası ve buna ek olarak şimdi de Devlet Demiryollarına ait Adana’daki bazı müdürlüklerin Mersin’e bağlı Yenice beldesine taşınma çalışması dikkat çekmektedir.

Bu kapsamda, hemşerilerimiz, Mekanik Atölye Müdürlüğü, Tesisler Servis Müdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Bakım Atölye Müdürlüğü gibi birimlerin “Lojistik Köy” projesi kapsamında Yenice beldesinde inşa edilen bölgeye taşınacağı bilgilerinden son derece rahatsız olmuştur. Şayet adı geçen birimlerin şehir merkezinde kaldığı gerekçe gösterilecek ise, aynı birimler için neden Adana’nın sınırları içinde başka bir yer aranmadığı hususuna nasıl cevap verileceği de merak ve endişe konusu olmuştur.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1- TCDD’nin Adana’daki adı geçen müdürlüklerinin Mersin sınırları içerisine giren Yenice’ye taşınacağı bilgileri doğru mudur?

2- Adı geçen müdürlüklerin taşınma gerekçesi nedir? Bunlardan başka müdürlüklerin taşınması da planlanmakta mıdır?

3- TCDD 6. Bölge Müdürlüğü’nün de, Adana’dan başka bir ilimize taşınması planlanmakta mıdır?

4- Adı geçen müdürlüklerin taşınacağı bilgileri doğru ise, bunların boşalan ve çok değerli olan arsaları nasıl değerlendirilecektir?

5- Adana’nın konumunu zayıflatma yönünde algılanan bu tasarruflarınızın haklı bir mazereti var mıdır? Varsa bu sebepler nelerdir?
,