ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > İstinaf Mahkemesi ve Adana Adliyesi hakkında
11/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Türkiye’de oluşturmaya çalışıldığı iddia edilen eyalet sisteminin alt yapılarından biri olarak görülen 9 ayrı ilde konuşlandırılacak olan İstinaf Mahkemeleri’nden (Bölge Mahkemeleri) birisinin de Adana’da olacağı belirtilmiş idi. Adana’da bu konudaki çalışma hangi safhadadır, mahiyeti nedir, Adana kamuoyu merak etmektedir. Bazı bilgilere göre Çukobirlik binasının bu amaç doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından alındığı söylenmektedir. Ancak daha sonra bundan vazgeçildiği, kiralık yer arandığı ya da mevcut Adliye Sarayı’nın başka yere taşınarak, İstinaf Mahkemesi’nin burada hizmet vereceği konuşulmaktadır.

Adı geçen mahkemelerin kurulacağı 9 ilden biri olan Diyarbakır’daki İstinaf Mahkemesi binası inşaatının Avrupa Birliği fonlarından sağlanan hibe ile yapıldığını da, daha önceki benzer soru önergelerine verdiğiniz cevaplardan öğrenmiş bulunuyoruz. Adana’da da söz konusu mahkeme binası için benzer yolların izlenip izlenmeyeceği, gerek Adana’daki yargı çevrelerince gerekse kamuoyunca merak edilmektedir.

Bu arada ayrıca, mevcut Adana Adliye Sarayı, hizmetleri karşılamakta çok yetersiz kalmaktadır. Yaklaşık bin kişinin görev yaptığı, her gün yaklaşık 8-10 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı Adana Adliye Sarayı’nda mahkemelerin üzerindeki dosya yükü her geçen gün artmakta, salonlarda fiziki çalışma şartları bozulmakta, hakim ve savcılar daracık odalarda hizmet üretmeye gayret etmektedir. Adliye sarayı çevresinde otopark bulunmaması da hem adli personelini hem de vatandaşları çok zor durumda bırakmaktadır. Dolayısıyla özellikle son birkaç yıldır yeni bir adliye sarayına olan ihtiyaç daha çok artmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesi için, mevcut yaşanan sıkıntıların da dikkate alınarak uzun vadeli plan dahilinde bir çalışma yapılması zorunlu görülmektedir.

Bu hususlar çerçevesinde;

1- Adana’da kurulması planlanan İstinaf Mahkemesi’nde son durum nedir?

2- Söz konusu mahkeme binasının yapımı için arsa temin edilmiş midir? Edilmiş ise nerede ve hangi şartlarda edilmiştir?

3- Şayet arsa temin edilmiş ise bina inşaatına başlanmış mıdır, başlanmadı ise ne zaman başlanıp bitirilmesi planlanmaktadır?

4- Eğer Adana İstinaf Mahkemesi için yeni bir bina yapımı proje aşamasında ise Proje bedeli nedir? Finansman kaynakları nereden hangi şartlarda temin edilecektir?

5- Finans kaynağı için Diyarbakır İstinaf Mahkemesi bina yapımında olduğu gibi AB fonlarından yararlanılmış mıdır veya yararlanılacak mıdır?

6- Adana Adliye Sarayı ile ilgili sorun ve şikâyetlerle ilgili bilginiz var mıdır?

7- Bilginiz var ise nasıl bir çözüm bulunacaktır? Bu konuda herhangi bir çalışma var mıdır?


,