ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Pasaport harçlarının yüksekliği hakkında
11/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir düzenleme ile pasaport harçlarında %50’ye yakın indirimler yapılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 2 yıllık pasaport harcı 304 liradan 155 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 424 liradan 220 liraya, 3 yıldan fazla süreli olan pasaport harcı da 616 liradan 310 liraya indirilmişti.

Kamuoyunun çabalarıyla Türkiye'de 5 yıllık biyometrik pasaport ücreti 500 dolardan 225 dolara indirilse de hala çok yüksek olduğu, 4 kişilik bir ailenin yurt dışına çıkmak istemesi halinde 1500 lira civarında bir masraf yapması gerektiği ve bu yüksek pasaport ücretlerinin, ülkemiz vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu için yurt dışına çıkışı imkânsız bir duruma getirdiği belirtilmiştir.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Yukarıda anılan harçlar konusunda yeni bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

2- Dünyadaki en pahalı pasaport ücretinin Türkiye'de olduğu iddiaları doğru mudur?

3- Pasaport harçları konusunda ülkemiz fiyatlarından daha yüksek ücret uygulayan ülkeler hangileridir ve uyguladıkları fiyatlar USD bazında ne kadardır?

4- Pasaport harçları konusunda ülkemiz fiyatlarından daha düşük ücret uygulayan ülkeler hangileridir ve uyguladıkları fiyatlar USD bazında ne kadardır?

5- Pasaportların hazırlanması konusunda geçtiğimiz aylarda bazına yansıyan sorunlar çözülmüş müdür? Bu konuda her hangi bir sıkıntı yaşanmakta mıdır?

,