ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Kozan'daki Öğrenci Yurdu hakkında
14/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Bakanlığın yönetmeliklerine göre faaliyet gösteren özel öğrenci yurtlarında zaman zaman yangınlar çıktığı haberleri basında yer almaktadır. Bazen ölümlü yada yaralamalı hadiseler de yaşanmaktadır. Son olarak Kozan’da bir öğrenci yurdunda on beş gün arayla ikinci kez yangın çıkmış, tesellimiz ise zararın maddi kayıpla sınırlı kalması olmuştur. Zaman zaman da yine öğrenci yurtlarındaki öğrencilerimizin gıda zehirlenmelerine maruz kaldığı haberlerine rastlanılmaktadır.

Bu vesile ile öğrenci yurtlarındaki barınma şartlarının, beslenme şartlarının, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve ilgililerin uyarılması yerinde bir tasarruf olacaktır.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Öğrenci yurtlarında azımsanmayacak sayıda zaman zaman meydana gelen bahse konu olaylara ilişkin hangi önlemler alınmaktadır?

2- Son 12 ay içinde (2009-2010 eğitim dönemi) öğrenci yurtlarındaki asayişe dair bir istatistik tutulmuş mudur ve sonucu nedir?

3- Yurtlara yönelik hangi uyarı ve yaptırımlar cihetine gidilmiştir?

4- Öğrenci yurtlarının daha güvenli hale gelmesi hususunda her hangi bir planınız var mıdır?


,