ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Et ve süt üretimi kurban bayramı hakkında
14/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Son sekiz yıldır izlenen yanlış hayvancılık politikaları nedeniyle hayvancılık bitme noktasına gelmiş bulunmaktadır. Nüfus fazlalaşırken hayvan varlığında ciddi düşüşler yaşanmış, bunun bilinmesine rağmen her hangi bir önlem alınmamıştır. Netice itibarıyla gelinen noktada, kırmızı et fiyatlarının kilosu 30 lirayı aşmış, özellikle yoksul vatandaşlarımız kırmızı ete hasret hale gelmiştir. Yıllardır Kurban Bayramlarında kırmızı et hasretini gideren garip-gureba vatandaşımızın elinden bu yıl o imkan da maalesef alınmıştır. Çünkü bırakınız yoksul olanı, normal diyebileceğimiz bir gelire sahip olan vatandaşlarımız için de artık kurban kesmek bir hayal olmuştur. Görünen o ki, kurbanlıkların ithalat yoluyla karşılanması düşüncesi de soruna çare olmayacaktır.

Diğer taraftan, kırmızı et sorunundan başka şimdi de süt üretiminin yetersiz hale geldiği gündeme gelmiştir. Halkımızın, tıpkı kırmızı ette olduğu süt ve süt ürünlerine de giderek uzaklaşması, çok ciddi toplumsal beslenme sorununu beraberinde getirecektir. Önemli besin kaynaklarının eksikliği, başta çocuklar ve gençler olmak üzere hemen bütün toplum için çeşitli sağlık sorunlarına yol açacaktır.

İthalat yoluna gidilerek et üretimindeki açığın giderilemeyeceği görülmüştür. 1 Ağustos 2010 tarihinde uygulamaya konulan 7 yıl vadeli bir kısmı faizsiz hayvancılık kredisinin ise çare olmadığı kesindir. Çünkü verilen krediler ipotek karşılığında olup, krediyi alabilecek üretici sayısı çok sınırlıdır. Kredi şartlarının daha esnek hale getirilmesi bu manada ilk akla gelen bir tedbir olabilir.

Netice itibarıyla hayvancılık politikalarının yeniden ama süratle gözden geçirilmesi, yapılan yanlışların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması çok önemli ulusal bir görev halini almıştır.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Kırmızı et ve şimdi de süt üretimindeki yetersizlikler konusunda yaşanan, toplumsal boyut kazanan sorundan bilginiz var mıdır?

2- Hem et hem de süt üretimi neden azalmaktadır?

3- Bu alanda atılan adımların, ithalatın tercih edilmesinin, 1 Ağustos’ta başlayan kredi uygulamasının kısa vadede bu soruna çare olabileceği düşünülmekte midir?

4- Ulusal boyutta bir krize dönüşen sorunun köklü çözümü için ne gibi önlem ve çalışmalar gerçekleştirilecektir?

,