ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz����l���� Soru �����nergeleri > İş-Kur’dan iş garantili kurslara katılan kursiyerlerin sigorta için ödenen primleri hakkında
19/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Türkiye İş-Kurumu Genel Müdürlüğü’nce müdürlükler zaman zaman ”iş garantili” kurslar açmaktadır. İşsizliğin giderek arttığı bir süreçte vatandaşlarımızın bir kısmı bu kursları bazen bir umut olarak görmekte ve katılmaktadır. Ancak kursiyerlere yönelik yapılan sigorta ise, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak sosyal güvenlik hizmetlerini karşılamamaktadır. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı gibi olumsuzluklardaki ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olarak ödenen primlerin, kursiyerlerin ailesine faydası olmadığı gibi, kendisinin bile normal sağlık hizmetlerini kapsamamaktadır. Yine ödenen primler, kursiyerin emeklilik için gerekli olan günlerine de sayılmamaktadır. Dolayısıyla bu uygulama, İş-Kur üzerinden meslek hayatına atılma hayalleri kuran vatandaşlarımızı ciddi şekilde mağdur etmektedir.

Diğer taraftan, iş bulabilme hayali ile İş-Kur’a müracaat ederek bir meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın pek çoğunun iş bulamadığı da bir vakıadır. Böyle olunca, hem devletimizin kaynakları ve zamanı, hem de vatandaşlarımızın emek ve zamanı ziyan olmakta, alınan kursun amacına ulaşmadığı durumlarda ise, devletimize olan güven zedelenmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- İş-Kur’dan iş garantili kurslara katılan kursiyerlerin sigorta için ödenen primlerinin, yaygın ve mevcut olan sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamadığından bilginiz var mıdır?

2- Vatandaşlarımızı mağdur eden bu uygulamanın, kursiyerlerin ve ailelerinin genel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi ve kursiyerin emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısına dahil edilecek şekilde değiştirilmesi gereğine inanıyor musunuz; bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Varsa mahiyeti nedir?

3- Kaç merkezde iş garantili kurslar düzenlenmektedir?

4- İş-Kur’a müracaat edip iş garantili kurslara iştirak eden vatandaşlarımızın geçen yılki ve bu yılın ilk 9 ayındaki sayısı nedir, söz konusu kursları tamamlayan kaç kişi işe girebilmiştir?
,