ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Kanser ilaç fiyatlarındaki fahiş artışlar hakkında
19/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Özgür Özel, kemik iliği naklinden sonra kullanılan ilacın fiyatının dağıtıcı firma tarafından 25 avrodan 1600 avroya çıkartıldığını belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumunun, ilacın geri ödemesini eski fiyattan yapmaya devam ettiğini, aradaki 65 katlık artışı hastaların ödemek zorunda kaldığını bildirmiştir.

Özel, yaptığı açıklamada, TEB olarak Türkiye’de ruhsatı olmayan ilaçların Sağlık Bakanlığı izniyle yurt dışından getirilmesi görevini üstlendiklerini, bu kapsamda dünyanın dört bir yanından getirdikleri ilaçları, hastaların evlerine ya da tedavi gördükleri hastanelere ulaştırdıklarını belirtmektedir. Ancak kimi zaman kendi dışlarında gelişen çeşitli nedenler, bazı ilaçların temin edilmesini ya da ücretsiz olarak hastaya verilmesinin engellediğini, örneğin şu günlerde, kemik iliği naklinden sonra kullanılan ‘Prociclide’ isimli ilacın fahiş fiyat artışı nedeniyle hastaya verilememesi sorununu aşmaya çalıştıklarını belirtmektedirler.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Yaşanan bu sorun hakkında bilginiz var mıdır? Bu ve benzer sorunların aşılması için hangi çalışmaları yürütmektesiniz?

2- İlacın dünyada tek dağıtıcısı olması ve satışta tekelleşmenin oluşması nedeniyle firmanın bu fahiş zammı yapabilmesinin önüne geçmek için ne tür çalışmalar yapılmıştır? Firmaya herhangi bir uyarı yapılmış mıdır? Bu firmaya bir yaptırım uygulanacak mıdır?

3- Bu ilacı kullanan hastalar arada oluşan fahiş fiyat farkını kendileri ödeyebilmekte midirler? Yoksa bu ilacı kullanmaktan vaz mı geçmektedirler? Söz konusu ilacın muadili var mıdır?


,