ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Anadolu Liselerine ek yerleştirmeler hakkında
19/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu Sağlık Meslek Liseleri için, 21-22 Eylül 2010 tarihlerinde, herhangi bir okulda kayıtlı iken başka bir okulda eğitim görmek isteyen öğrenciler, kayıt hakkı kazandığı halde kaydını yaptıramayanlar ile OYP'si 196 ve daha yüksek olup hiçbir okula kayıt hakkı kazanamamış olan öğrencilere, 1 okul tercih etmek suretiyle, okullardaki boş kontenjanlara başvuru hakkı tanıyarak, yerleştirme yaptığı bilinmektedir.

Ancak; bu duyurunun sadece Milli Eğitimin Bakanlığının İnternet Sitesinden yapıldığı ve sadece 1 gün yayında kalan bu bilgileri takip eden öğrenci velileri, bu arada müracaatlarını yapmak suretiyle, hiçbir şekilde girme şanslarının olmadığı Anadolu Liselerine girme şansı elde etmişlerdir.

Bu kontenjanların sadece Milli Eğitimin Bakanlığının İnternet sitesinde yayınlanarak duyurulması ve okulların herhangi bir duyuruda bulunmaması, aynı şekilde yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyunun haberdar edilmemesi çok manidar bulunmaktadır.

Anadolu Liselerine alelacele yapılan bu kayıtların şaibeli olduğu konusunda genel bir kanaat oluşmaya başlamıştır. Öyle ki: Şehremini Anadolu Lisesinin bu yıl taban puanı 445 puan civarında iken, ek kontenjan açılmasıyla bu puan 345 lere kadar düşmüştür.

Bakanlığın, Anadolu Liselerinde öğrenci nakilleri konusunda, Eylül ayında gerçekleştirdiği yönetmelik değişikliğine göre; Anadolu Liselerinde Öğrenci nakilleri, e-okul sistemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Anadolu Liselerine, apar- topar yapılan bu kayıtlara ve nakil yönetmeliği değişikliklerine bakılırsa, birilerinin çocuklarına, hak etmedikleri halde istedikleri okullara geçme imkânının da sağlanmasının yolu açılmıştır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Bu sorun ve iddialar hakkında bilginiz var mıdır? Bu konuda bir soruşturma açtırdınız mı? Eğer açtırdıysanız bu soruşturma sonucunda ceza alan sorumlular var mıdır?

2- Anadolu Liselerinin taban puanlarının geç açıklanmasının haklı gerekçeleri nelerdir?

3- Bu konuda, Milli Eğitim Bakanı olarak yanlış yönlendirildiğiniz ve bir Bakanın böyle bir kararın altına bilinçli bir şekilde imza koyacağına ihtimal verilmeyeceği tespitlerine katılıyor musunuz?

4- Bu uygulama sonucu kaç öğrenci yer değiştirme yapmıştır? Bu öğrenciler arasında Bakanlıkta üst düzey yönetici olan veli veya veliler var mıdır?

5- Önümüzdeki yıllarda da benzer uygulamalar yapılacak mıdır? Bu konuda yönetmelik değişikliğinin son gün yapılması doğru bir davranış mıdır?

,