ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Doğu Anadolu'nun iskân belgelerinin Arşiv'de imha edilmesi hakkında
19/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde Iğdır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü tarafından bir kargo şirketi aracılığıyla arşivlenmek amacıyla Devlet Arşivleri depolarına teslim edilmek üzere 15 koli içinde gönderilen belgelerin, teslim edilmesi gereken adres yerine farklı bir adreste bulunan atık kâğıt ünitesine teslim edilerek imha edildiği ortaya çıkmıştır.

Bir diğer ilginç ve önemli konu ise herhangi bir resmi yazı veya tutanağı bulunmayan evrakların, kargo görevlisi tarafından ‘kargo şirketine ait imhalık evrak’ beyanı üzerine paralama ünitesine sevk edilmesidir.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Bu gelen evraklar hangi bilgileri içermektedir? Benzer şekilde başka illerden gelen evrakların başına benzer bir durum gelmiş midir? Söz konusu imha işlemlerinin kasıtlı olarak yapıldığı ve bazı bölgelerin geçmişinin silinmeye çalışıldığı iddiaları doğru mudur?

2- Bu tür evrakları herhangi bir resmi yazı veya tutanağı hazırlanmadan nakledilmesi doğru mudur? Bu evrakların kargo görevlisinin beyanı ile imha şirketi tarafından kabul edilmesi uygun mudur?

3- Benzer şekilde başka kurumlara ait evraklar imha edilmiş olabilir mi? Bu konuda bir araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? Bu araştırma ve soruşturmalardan bir sonuca ulaşılmış mıdır?

4- Bu hatanın benzerinin tekrar yaşanmaması için hangi önlemleri alınmış veya alınacaktır?

,