ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > MEB halk eğitim merkezi sigorta prim hakkında
19/10/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çıraklık Eğitim Merkezleri’nde öğreticilik yapan hocaların sigorta primlerinin bazen 30 gün üzerinden bazen de eksik olarak ödendiği, bunun da çeşitli spekülasyonlara yol açtığı bilinmektedir.

Bu konuda bazı öğretici hocalar için sosyal güvenlik primlerinin hangi kriterlere göre ödendiği merak konusudur.Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Son on yılda ve yıllara göre Türkiye çapında il ve ilçe bazında faaliyet gösteren halk eğitim merkezlerinin sayısı nedir?

2- Son on yılda halk eğitim merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısı nedir?

3- Halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmen ve eğiticilerin sosyal güvenlik primleri hangi esaslara göre ödenmektedir?

4- Bazı öğretmenler için 30 gün, bazıları için daha eksik prim ödendiği doğru mudur?

,