ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Yüksek hızlı hat projesi hakkında
02/11/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Çin ile Türkiye’nin imza altına aldığı sözleşmelerden biri olan Demiryolu İşbirliği Anlaşması projesinde hızlı tren uygulamaları içinde Adana güzergahının bulunmaması, bu ilimize yönelik büyük bir haksızlık ve adaletsizlik örneklerine bir yenisini daha eklemiş olmaktadır.

Yüksek hızlı hat projesinin Ankara - Sivas, Sivas - Erzincan, Yerköy-Kayseri, Erzincan - Kars, Ankara - İzmir, İstanbul - Edirne, Trabzon - Erzincan, Sivas - Malatya, Elazığ - Diyarbakır, Eskişehir - Antalya ile Konya - Antalya gibi ulaşım noktalarını kapsadığı, buna mukabil Adana, Osmaniye, Hatay-Mersin gibi Doğu Akdeniz’deki limanlara ve/veya Ortadoğu’ya açılan kapı konumundaki Suriye kapısına doğrudan ya da dolaylı kıyıları, sınırları bulunan illeri içine almadığı ifade edilmektedir.

Çukurova’yı kapsayan Doğu Akdeniz’deki bu illerle ilgili mevcut yapı ‘konvansiyonel’ olarak değerlendirilip bununla ilgili belki biraz daha hızlı tren uygulamalarına imkan verecek şekilde düzenlemelere gidilebileceği, dolayısıyla diğer bölgelerde kurulması planlanan yüksek hızlı hat projelerinin dışında tutulduğu anlaşılmaktadır.

Öngörülen bu proje ile de Hükümetinizin Adana’ya yönelik negatif ayrımcılık uyguladığı yönündeki algılar daha da güçlenmiş bulunmaktadır. Netice itibarıyla, Adanalı vatandaşlarımız Hükümetinizin genelde Adana’ya yönelik bakış açısını değiştirmesini, özelde ise bu son yüksek hızlı hat projesine Adana’nın da dahil edilmesini beklemektedir.

Bu hususlar çerçevesinde;

1- Çin ile yapılan Demiryolu İşbirliği Anlaşması kapsamında yüksek hızlı hat projesi içinde Adana neden bulunmamaktadır?

2- Bunun haklı bir nedeni ve izahı var mıdır?

3- Adana’ya yönelik bu son negatif ayrımcılık örneğini pozitife çevirme konusunda bir talimatınız olacak mıdır?
,