ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Kadastro da özelleştirmenin fiyatları yükseltmesi hakkında
02/11/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Kadastro teknik hizmetlerinin özel bürolar tarafından yapılmasını öngören Lisanslı Harita Mühendisleri Kanunu’nun 16 Haziran 2010’da yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’nin pek çok yerinde kadastro işlemleri özel bürolar aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Böylece Aplikasyon, Birleştirme, Cins Tashihi vb işlemler bu bürolarda verilmektedir. Ancak yeni uygulama ile kadastro hizmetleri ücretlerinin 3-7 kat artması vatandaşları ve inşaat sektörüne yüksek ek maliyetler getirmektedir.

Bu özel bürolarda kadastro işlemlerinin, kamudan daha yüksek bedellerle yapılıyor olması inşaat sektörünü ve vatandaşları sıkıntıya sokmaktadır. Daha önce 1000 m2'ye kadar bir arsa veya arazinin aplikasyon için 146,50 TL. ödenirken, yeni uygulamayla 360 TL, cins değişikliği 157,5 TL’den 380 TL’ye, iki parselin birleştirilmesi 78 TL’den 260 TL’ye, İrtifak Hakkı 78 TL’den 150 TL’ye., parsel veya bir bağımsız bölümün yerinin gösterilmesi veya tespiti 33,5 TL’den 70 TLye çıkmıştır.

Bu fiyatlar bölgelere ve yerin büyükşehir kapsamında olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor olması ve kadastro hizmetlerinin daha pahalıya satın alınmasına neden olan bu uygulama teknik hizmetler dahilindeki tüm inşaat sektörüne ve vatandaşlara mağduriyet yaşatmaktadır.

Bu hususlar çerçevesinde;

1- Kadastro teknik hizmetlerinin özel bürolar tarafından yapılması sonrasında yaşanan bu fiyat artışlarından bilginiz var mıdır?

2- Bu fiyatların eskiye yakın ve makul bir düzeye çekilmesi ve dolayısıyla vatandaşların sıkıntılarının azaltılması konusunda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

3- Bölgelere göre farklı yüksek ücretler alınmasının önüne nasıl geçilecektir? Bu konuda yasal bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

,