ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Kitaplarda kanserojen etkisi olan alkollü baskıdan vazgeçilmesi hakkında
02/11/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


İlköğretim öğrencilerine dağıtılan kitapların alkollü baskı olmasından dolayı, uzun vadede kanserojen etki yarattığını öne sürülmekte olup, alkolsüz baskıya geçilmesi istenilmektedir. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde yıllar önce alkollü baskının yasaklandığını ve bu ülkelerde insanlara zarar vermeyen, çevre dostu mürekkep kullanıldığı belirtilmektedir.

Hükümetin, kitap basım ihalelerinde “Alkolsüz baskı ile doğa dostu mürekkep kullanılır” şartının kullanılması yeterli olmakla birlikte, çok fazla maddi külfeti olmayan bir uygulama olacağı belirtilmektedir.

Çocukların elinden düşürmediği bu kitaplar petrol mahsulü mürekkeplerle ve alkol kullanılarak basılmakta olup, minik yavrularımızın 8 yıl boyunca alkol solunumu ve bu ağır kimyasal bazlı mürekkeplerden kurtarılmalıdır.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Öğrencilere ücretsiz dağıttığınız kitaplardaki bu sorundan bilginiz var mıdır?

2- Bu basım şekli kitapları kullanan öğrencilere iddia edildiği gibi kansere kadar gidebilecek bir zarar vermekte midir?

3- Bu zararsız basım şekli maliyetleri ne kadar arttırmaktadır? Bu konuda bir araştırma yaptırdınız mı? Yaptırdıysanız hangi sonuçlara ulaştınız? Eğer yaptırmadıysanız hem sağlık açısından hem de maliyet açısından bir araştırma yaptırmayı düşünüyor musunuz?


,