ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Akinaton adlı ilacın aylardır piyasada bulunmaması hk.
13/12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Son günlerde pek çok vatandaşımız, Türkiye’de oldukça fazla olduğu belirtilen şizofren hastalarının kullanmak zorunda kaldığı bir ilacın yaklaşık 4-5 aydır piyasada bulunamadığını bildirmektedirler.

Norodol adlı ilaçla birlikte alınmasının mutlak gerekli olduğu belirtilen Akinaton isimli ilacın yokluğu nedeniyle hastaların ve başta aileleri olmak üzere yakınlarının ciddi risklerle karşı karşıya kaldığı ifade edilmektedir.

Norodol adlı ilacın yan etkisini ortadan kaldıran Akinaton isimli ilacın Türkiye’deki üretim merkezinin değiştiği, bu değişikliğe binaen Sağlık Bakanlığı’nın denetim prosedürlerinin uzamasından dolayı adı geçen Akinaton ilacının piyasaya verilemediği öne sürülmektedir.

Bilindiği üzere şizofrenik hastalarda saldırganlık, derin endişe ve korku, öldürme, intihara teşebbüs gibi eğilimler yüksektir. Bu nedenle bu kadar önem arz eden bir ilacın eksikliğinden dolayı yaşanmış ve yaşanabilecek olumsuz vakıalardan doğrudan Bakanlık sorumlu tutulmaktadır.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Akinaton adlı ilacın aylardır piyasada bulunmadığı doğru mudur?

2- Doğru ise sebebi nedir?

3- Yine doğru ise, bu ilacın eksikliğinden dolayı bugüne kadar yaşanmış olumsuz vakıalar meydana gelmiş midir; bu yönde bir bilgi edinilmiş midir?

4- Adı geçen Akinaton adlı ilaçla aynı etken maddelere sahip muadil bir ilaç yok mudur?

5- Adı geçen ilaç gerçekten aylardır piyasada yoksa ne zaman temin edilecektir?

6- Adı geçen ilacın aylardır piyasada bulunmamasında; Bakanlığın denetim mekanizmasındaki aksaklık ya da gecikmelerin payı var mıdır?

7- Şayet varsa, bu konuda bir bilginiz var mıdır?

8- Bu konuda bilginiz var ise, sorun nereden kaynaklanmış ve sorumlular hakkında bir soruşturma açılmış mıdır, ya da açılması düşünülmekte midir?


,