ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yaz��l�� Soru ��nergeleri > Mardin Midyat Gelinkaya köyü şüpheli referandum hakkında
13/12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Mardin ilimize bağlı Midyat ilçesinin Gelinkaya beldesinde 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumda çıkan sonucun, ikamet edenlerle seçmen sayısı ve kullanılan oy sayısı dikkate alındığında araştırmaya değer olduğu görülmektedir.

Öne sürülen iddialara, verilen bilgilere göre beldenin nüfusu 8000, burada oturanların sayısı Eylül 2010 itibarıyla en çok yaklaşık 2000 ve resmi seçmen sayısı ise 2800 civarındadır. 12 Eylül’de kullanılan oy sayısının da yaklaşık 2813 olduğu bildirilmektedir. Diğer taraftan seçmen sayısına dahil olan yaklaşık 400 vatandaşımızın Lübnan’da, 20 kadarının Finlandiya’da, bin kadarının ise Adana ve Mersin gibi illerde yaşadığı bilinmektedir.

Bu bilgiler ışığında, Eylül 2010 itibarıyla bu beldemizde ikamet edenlerin sayısı seçmen sayısının bile altında olmasına rağmen, yine seçmen sayısının yarısından daha fazlası uzak illerde ve yurt dışında olmasına rağmen seçmenin hemen hepsinin nasıl oy kullandığı, yada kullandırıldığı merak konusu olmuştur. Listede olan seçmenlerin çoğunun beldeye gelmediği ancak gelmeyenlerin yerine sandıklardaki görevlilerin ‘evet’ tercihi yaparak oy kullandığı, başka türlü böyle bir sonucun çıkmayacağı ciddi iddialar arasındadır. Adının açıklanmasını istemeyen vatandaşlarımız, referandum günü ‘devletin hakimiyeti sıfırlanarak’ açık oylama gizli sayım yapıldığını da ifade etmektedirler.


Bu hususlar çerçevesinde;

1- Mardin Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya beldesinin nüfus, seçmen sayısı nedir?

2- İkamet edenlerin sayısının bile seçmen sayısından az olduğu bir yerde ve dahi seçmen sayısının yarısından fazlasının uzak illerde ve dış ülkelerde olmasına rağmen resmi seçmen sayısı kadar oy kullanılmış olması şüpheli bir durum değil midir?


3- Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içinde böyle anti demokratik bir uygulamaya kim nasıl cesaret edebilmiştir, buna kimler izin vermiştir?

4- Nüfusu Gelinkaya’da olup aynı yerde seçmen olarak görünen ama yurt dışında oturan kaç kişi 1-12 Eylül 2010 tarihinde Gelinkaya’ya gelmiş, bunlardan kaçı referandumda oy kullanmıştır?

5- Olay hakkında soruşturma açtırılması düşünülmekte midir?

6- Benzer durumda başka yerleşim merkezleri tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu yerleşim merkezlerinin isimleri ve sayısı nedir?
,