ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Mehmet Akif Ersoy’un hayatının son aylarını geçirdiği tarihi ev hakkında
13/12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


İstanbul’daki Mısır Hidivi, Abbas Halim Paşa`nın isteği üzerine 1905 yılında kışlık konak olarak yaptırılan günümüzün Mısır Apartmanı, bugüne kadar birçok ünlüye ev sahipliği yapmıştır. Beyoğlu`nda İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tarihi binanın, Osmanlı döneminde yapılan İstanbul`un ilk betonarme binalarından olduğu bildirilmektedir.

İstiklal Marşı’mızın yazarı milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un da İstanbul’da ikamet ederek şereflendirdiği dairenin bu apartmanda olduğu kaydedilmektedir. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un, hastalandıktan sonra Mısır’dan dönerek hayatının son aylarını, son demlerini Mısır Apartmanı`nda Abbas Halim Paşa`ya ait bu dairede tamamladığı bilinmektedir. Bugün özel mülkiyette olduğu belirtilen dairenin, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un anısına müze olarak düzenlenmesi arzu edilmektedir.

Aziz ve necip milletimize hizmetler etmiş, yararlılıklar göstermiş tarihi şahsiyetlerin hatıralarına sahip çıkmak, hiç kuşkusuz bugün hepimizin ve elbette idarecilerin de görevidir. Bugüne kadar ihmal edilmiş tarihi bu görev de Bakanlığınızın ilgi ve desteğini beklemektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Milli şairimizi Mehmet Akif Ersoy’un hayatının son aylarını geçirdiği bu tarihi evin önemine binaen müze olarak düzenlenmesi hususunda bir çabanız olmuş mudur?

2- Şayet böyle bir çaba henüz yoksa, bundan sonra bu tarihi görevin ifası hususunda bir çalışmanız olacak mıdır?
,