ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > E-devlet kapısından Milletvekillerinden randevu alınamaması hakkında
13/12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Bilgi ve iletişim çağı da dediğimiz yaşadığımız süreçte bu teknoloji sayesinde, zaman ve mekân kavramları yeniden sorgulanırken, en kısa anlık zaman dilimlerinin bile devlet ve toplum hayatında önemli hale geldiğini görmekteyiz.

Bugün hemen bütün dünyada vatandaş ile devlet arasındaki klasik, geleneksel fiziki ilişkilerin yerini internetin aldığını görmekteyiz. Bu ilişkinin hızı, devlet kurumlarının ve vatandaşların interneti kullanma imkânı ve alışkanlıklarına bağlı olarak değişmektedir.

Burada esas önemli olan konu, kamu kurumlarının bu yeni teknolojiye hızla ayak uydurup, uyduramayacağıdır. İşte bu noktada ülkemizdeki kamu kurumlarının e-devlet uygulamalarında, sağlıklı ve eşgüdümlü bir süreci görememenin üzüntüsü içindeyiz.

Örnek olarak E-Devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr portalından TBMM Başkanlığı başlığı altında, “TBMM İnternet Üzerinden Randevu” bölümü bulunmakta olup, buradan randevu almak maalesef mümkün olmamaktadır.

Herhangi bir vatandaş, bir milletvekilinden görüşme talebi için söz konusu bölüme girdiğinde, durum başlığında “Onay Bekliyor” ibaresi gözüküyor ve başka hiçbir şey olmamaktadır. Bu nasıl bir sistem ki, vatandaşın vekil olarak benimle ilgili görüşme talebinden benim haberim olmuyor. Böyle olunca bir milletvekili, haberi olmadığı bir görüşme talebine nasıl onay verecektir?


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- Başkanlık olarak yaşanan bu sorun hakkında bilginiz var mıdır?

2- Bu sistem ve E-Devlet kapısına bağlantı ne zaman sağlanmıştır? Bu sistemi kimler yapmıştır? Bu sistem test edilmiş midir? Bu test kimler tarafından yapılmıştır? Meclis Başkanı olarak bu testi siz yaptınız mı? Sizden bu sistem ile randevu talebi olmuş mudur? Bu konuda bir şikâyet gelmiş midir?

3- Bu sisteme hangi yetkili onay vermiştir? Bu uygulamayı yapanlar hakkında bir soruşturma yapılmış mıdır?

4- E-Devlet kapısından derdini anlatmak, derdine çözüm bulmak amacıyla randevu için başvuran vatandaşa bir bilgi gitmemesi, görüşmek istenen milletvekilinin bundan haberinin olmaması, o kişinin bu sisteme ve milletvekiline güvenmesini mümkün kılar mı?,