ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > E-Devlet kapısı üzerinden Emekli Haciz kesintisinin öğrenilememesi hakkında
13/12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Bilgi ve iletişim çağı da dediğimiz yaşadığımız süreçte bu teknoloji sayesinde, zaman ve mekân kavramları yeniden sorgulanırken, en kısa anlık zaman dilimlerinin bile devlet ve toplum hayatında önemli hale geldiğini görmekteyiz. Bugün hemen bütün dünyada vatandaş ile devlet arasındaki klasik, geleneksel fiziki ilişkilerin yerini internetin aldığını görmekteyiz. Bu ilişkinin hızı, devlet kurumlarının ve vatandaşların interneti kullanma imkânı ve alışkanlıklarına bağlı olarak değişmektedir.

Burada esas önemli olan konu, kamu kurumlarının bu yeni teknolojiye hızla ayak uydurup, uyduramayacağıdır. İşte bu noktada ülkemizdeki kamu kurumlarının e-devlet uygulamalarında, sağlıklı ve eşgüdümlü bir süreci görememenin üzüntüsü içindeyiz.

Bu konuda bir örnek ise, geçtiğimiz aylarda emeklilerimiz, maaşlarında yapılan icra kesintilerini SGK web sitelerinden TC Kimlik numarasını girerek görebilmekteyken, vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması gibi haklı bir gerekçe gösterilerek bu bilgilere artık 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren E-Devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden e-devlet şifresi alınarak ulaşılabileceği duyurulmuştur.

Bu kesintiyi merak eden emekliler e-devlet şifresi alıp, ilgili siteye girip kesintiyi öğrenmek isteyince bu bilginin verilmediğini görmüşlerdir. Ayrıca bu bilginin neden verilmediği konusunda hiçbir açıklama da yapılmamakta ve dolayısıyla vatandaşlara eziyet edilmektedir.

Bu hususlar çerçevesinde;

1- Başbakanlık olarak yaşanan bu sorun hakkında bilginiz var mıdır? Bu kesinti bilgisi neden öğrenilememektedir?

2- Bu sistem ve E-Devlet kapısına bağlantı ne zaman sağlanmıştır? Bu sistemi kimler yapmıştır? Bu sistem test edilmiş midir? Bu test kimler tarafından yapılmıştır? Bu konuda bir şikâyet gelmiş midir?

3- Bu sisteme hangi yetkili onay vermiştir? Bu uygulamayı yapanlar hakkında bir soruşturma yapılmış mıdır?

4- E-Devlet kapısından emekli kesintisi öğrenmek ve derdine çözüm bulmak amacıyla giriş yapan emekli vatandaşa bilgi verilmemesi, o emeklinin bu sisteme ve devlete güvenmesini mümkün kılar mı?


,