ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Makalelerim > ORTAK PAYDAMIZ CUMHURİYET

HAFTA ORTASI

ORTAK PAYDAMIZ CUMHURİYET

Geçtiğimiz hafta içerisinde Adana Haber’in kendisine ve kalitesine yakışır şekilde organize ettiği ödül gecesi münasebetiyle ülkemizin ve kentimizin seçkin simaları ile bir araya gelme fırsatını bulduk. Geceye katılan konukların ortak söylem ve düşüncelerinin, Cumhuriyetimizin ve ülkemizin geleceği ile ilgili endişe ve tehlikelerin, bugün ulaştığı ürkütücü boyutlar üzerinde yoğunlaştığını belirtebiliriz. Yani gecenin hâkim görüşünü kısaca özetleyecek olursak; Cumhuriyetimizin bugün oldukça ciddi tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunun, ancak bu tehlikeleri bertaraf edecek irade ve gücün de, her zaman Türk Milleti’nin bünyesinde var olduğunun bazı kafalarca iyi bilinmesi gerektiğidir.

Cumhuriyetimiz ve onunla varlığını devam ettiren ülkemiz, hangi siyasi görüş ve ideolojiye sahip olursak olalım hepimizin ortak paydası ve kesişim noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyup ebed müddet yaşatacak şekilde gereken bütün hassasiyet ve vehimleri hep birlikte göstermek zorundayız. Gelecek nesillerimizin kimlikli ve onurlu bir şekilde bu coğrafyada sonsuza kadar yaşamasını arzu ediyorsak, istiklal savaşında canlarını feda ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bizlere hediye ve emanet eden atalarımızın bu kutsal emanetini, her türlü saldırı ve ihanete karşı muhafaza ederek çocuklarımıza ve torunlarımıza devretmeye mecburuz. Bunca olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen bugün bizler hür ve bağımsız olarak kendi kimliğimiz ve inanç değerlerimizle vatan yaptığımız Anadolu’da Müslüman Türk Milletinin şerefli bir mensubu olarak yaşamaktayız. Ve inşallah bu değerlerle çocuklarımız ve gelecek nesillerimizde, bugün bizi yönetenlerin aymazlığına rağmen Türk Milleti’nin yok edilemez mücadele, irade ve azmi ile sonsuza kadar Türkiye’nin onurlu ve kimlikli vatandaşları olarak yaşayacaklardır.

Cumhuriyet cumhurun yani halkın kendisini yönetme ve kaderini belirleme rejiminin adıdır. Dolayısı ile 1923 yılından itibaren kurulan ve Türkiye’yi idare eden bütün hükümetler Cumhuriyetin bir ürünü olup, milletvekilleri, bakanları ve başbakanları ile ülkemizi yönetmişlerdir. Bugün 4 yıla yaklaşan zaman diliminde ülkemizi yönetmekte olan AKP Hükümeti bu rejimin bütün imkân ve nimetlerini kullanarak iktidara gelmiş, fakat kendisini iktidara getiren Cumhuriyete ve ilkelerine yeterince sahiplenme göstermeyerek kafaları karıştırmıştır. Bugün gerçektende, Cumhuriyetin temel kurum ve kuruluşları ile devamlı bir gerginlik ve çatışma görüntüsü sergileyerek icraatlarını yapmakta olan AKP’nin, devletimizin en temel değerlerine hangi samimiyetle sahip çıktığı şüphelidir.

En küçük toplum birimi olan aile müessesi bile kendisini var eden ve yıllar boyu yaşatacak olan temel değer ve kurallarına bütün aile fertlerinin uymasını ister. Aile geleneklerine ve düzenine uymayanlar ise tepki görür, uyarılır ve hatta dışlanır. Bu şekilde ailenin düzeninin ve bütünlüğünün korunması sağlanır. Aileden başlayıp, ülke yönetimine kadar her yerde geçerli olan ve hiç değişmeyen bir kural vardır. Bir yerde kargaşa, kavga, düzensizlik ve başıboşluk varsa, orada mutlaka bir yönetim boşluğu da yaşanmaktadır. Mevcudiyetini borçlu olduğu kaide ve kurallar ile mücehhez yönetim şekillerini beğenmeyip, onu yıpratmaya ve yok etmeye çalışan kim olursa olsun bulunduğu ortam ve görevden uzaklaştırılır. Eğer bu uzaklaştırma zamanında yapılmayıp geç kalınırsa bu defa iş işten geçmiş olur ve yeniden düzenin sağlanması, rejimin temel değerlerinin tesisi imkânsız hale gelir. Bütün verileri, gelişmeleri, olup bitenleri bir kenara bırakıp ülkenin genel manzarasına bakmak AKP'nin yetersizliğini anlamak için fazlasıyla yeterlidir. Her zaman geçerli olan bir başka kural da boşluğun ve yetersizliğin bir şekilde mutlaka doldurulacağıdır. Nitekim bugün hükümetin yetersizliğini ve temel değerlerimize sahiplenmekteki zafiyetini ve bu zafiyetten doğan boşluğu toplumumuzun hemen her kesimi çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Anayasa ve cumhuriyetin temel ilkelerine karşı yapılan ve halen devam eden saldırı ve küstahlıklar karşısında gereken tedbirleri alması beklenen AKP iktidarı ise, maalesef halen boş söylem ve vaatlerle çok ağır bedeller ödemek zorunda kalacağımız hadise ve eylemlere adeta davetiye çıkartmaktadır. Dolayısı ile 2002 seçimlerinin hemen ertesinde AKP ile el ele vererek alt yapıyı sağlama alan, ülke ve milletle olan hesaplaşma için 83 yıldır fırsat kollayan, bazı ihanet odakları büyük bir cüret ve küstahlıkla devlete meydan okuyarak sözde kongrelerle Türk Milleti’nin sabrını zorlamaktadır.

Ne var ki, Aziz Milletimizin sabrını zorlayan ihanet şebekelerinin AB, ABD ve AKP ye fazla bel bağlamamalarını yakın tarihimize bir göz atarak anlamalarını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

.

28–06–2006

Yılmaz TANKUT

ytankut@keynet.com.tr

ytankut@mhp-adana.org.tr

,