ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Makalelerim > 17. Erciyes Zafer Kurultayında Buluşalım…

HAFTA ORTASI

17. Erciyes Zafer Kurultayında Buluşalım…

Türkiye Cumhuriyeti, hepinizin malumu olduğu üzere, fedakârlık, cesaret, metanet, inanç ve ahlakın en mükemmel tecellileriyle kazanılmış bir Kurtuluş Savaşı’nın onurlu sonucu olarak kurulmuştur. Şüphesiz, milletlerin tarih boyunca taşıdığı roller vardır. Bu manada Türk Milleti, tarihsel görev ve sorumlulukları daima ağır basmış bir millettir. “Yeni Yüzyılda Lider Ülke Türkiye” ideali, içi boş bir söylem, bir parti sloganı değildir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Türk Milleti’nin sorumluluk anlayışının ve devlet geleneğinin 21. yüzyılda ifade ediliş tarzıdır.

Tek başına iş başına” sloganıyla milletten tek başına yetki isteyen AKP’yi Türk Milleti tek başına iktidara getirdi. Ancak bugün hükümet edenler “hükümet olduk ama iktidar olamadık” diye kendi tabanlarına ve topluma mazeret uyduramazlar. “Bürokratik oligarşi” diye bu milleti oyalayamazlar. Bize göre, problem AKP’nin iktidarsızlığından ziyade, iktidar gücünü yanlış yerde aramasındadır. AKP ne yazık ki, iç ve dış güç odaklarında “meşruiyet” ve iktidar gücü aramaktadır. Ancak AKP’nin bu şekilde değişik merkezlerde güç araması hakkı ve haddi değildir. Bu tip davranışları en hafif deyimle millet iradesine hakarettir. Bugün bizleri yönetenler ülkeyi yönetme gücünü dışarıda (ABD, AB) ve değişik birtakım merkezlerde arayacaklarına milletin azim ve tercihinde aramalıdırlar.

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünün muhatabı yüce Türk Milleti’nde aramalıdırlar. Ne idüğü belirsiz kansızların kanında aramamalıdırlar. Eğer aramaya devam ederlerse; bu Necip Milletin kafasına çuval geçirilmesine ve Musul’da kalleşçe şehit edilen güvenlik güçlerimizin kanını yerde bırakılmasına sadece seyirci kalmaya mahkûm olurlar. Bölücülerin ve onların siyasi uzantılarının hainliklerine dur diyemezler. PKK canilerinin güvenlik güçlerimizi ve insanlarımızı alçakça şehit etmelerinin önüne geçemezler. Haçlı ve Yahudi zihniyetinin hemen yanı başımızda, din kardeşlerimize ve soydaşlarımıza yaptığı acımasız saldırı ve katliamları durduramazlar.

Velhasıl bedeni Türkiye’de, ruh ve beyni dışarıda olan AKP; Devlete ve Millete güveni sarsmış, PKK terörü için dışarıya bel bağlamış, yanı başımızdaki ABD ve İsrail katliamlarını görmezlikten gelmiştir. Ayrıca yatırımları durdurmuş, verimliliği ortadan kaldırmış, işsizliği çoğaltmış, çiftçiye kara toprakları göstermiş, esnafın ve işçinin belini kırmış ve AK soygunla milleti perişan etmiştir.

Ülkeler dış politikalarında milli olmak mecburiyetindedir. Siyasi iktidarların ve yönetimlerin millet hayatındaki yeri bu özellikleri ile belirlenir. Bu manada bir siyasi iktidar ya millidir, ya da gayri millidir. AKP bu yönü ile elbette ki tarihin tartısına çıkacaktır. Bu gün AKP iktidarının takip ettiği dış politikaya millidir diyebilmek mümkün müdür? Elbette ki değildir. AKP’nin milli olmak, milliyetçi olmak, ülkemizin bölünmez bir şekilde üniter devlet yapısını devam ettirmek gibi bir hassasiyeti maalesef yoktur. Ve bundan sonra da olmayacağı aşikârdır. AKP milli görüş gömleğini değiştirebilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli dış politikasını ve binlerce yıllık devlet geleneğini değiştiremez.

AKP iktidarının, başıboş, gayri ciddi, milli menfaat ve geleceğimizi hiçe sayan bu yönetim anlayışına, en güzel cevabı ve ikazı bu hafta sonu 17.sini yapacağımız geleneksel Erciyes Zafer Kurultayı’nda hep birlikte vereceğimize inanıyorum. Bu kurultay bizler için, ülkesini, milletini ve bayrağını sevenler için çok daha ayrı bir yere ve öneme sahip olacaktır. Ülkemizin dört bir yanından, hatta yurtdışından gelerek kurultaya katılacak olan yüz binlerce gönüldaşımız ve vatandaşımız Erciyes Dağı’nın eteklerindeki Tekir Yaylası’nda tek yürek halinde, kenetlenerek milletimizin geleceğine ve Türk Kimliğimize sahip çıkacaklardır. Bu büyük buluşma, hakikaten inanmışlığın mükemmel bir görüntüsünü ve yeniden Bismillah diyerek bu ülkenin yönetimini ülkücülere emanet etmenin en güzel ve güçlü bir işareti olacaktır. Erciyes Dağı eteklerinde zorlu ve meşakkatli iklim şartlarında her yaş grubundan yüz binlerce kişi hem dava arkadaşlarıyla aynı havayı teneffüs edecek, hem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin kendilerine hitap edecek olmasının heyecanıyla her türlü sıkıntıya katlanarak yeniden büyük bir şevkle kutsal davasına sahip çıkacaktır. Özünde inanç ve adanmışlık olan her dava gibi, Türk Milliyetçiliği davası da gücünü herkese bir kez daha bu vesileyle göstermiş olacaktır. .

Bu hafta sonu yapılacak olan Erciyes buluşması Türk Milliyetçileri için bu defa tek başına iktidar provası olacaktır. Çadırını, tanımadığı ama aynı ülküye inandığı kişilerle paylaşabilen insanlarımızın, Büyük Türkiye İdeali uğruna başka varlıklarını da paylaşması gerektiğine dair küçük bir hatırlatma olacaktır. Hafta sonu (4–5–6 Ağustos) 17.Erciyes Zafer Kurultayı’nda buluşmak üzere kalın sağlıcakla…


02–08–2006

Yılmaz TANKUT

ytankut@keynet.com.tr

ytankut@mhp-adana.org.tr

,