ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Başpolislik uygulaması ve yönetmenliği hakkında
20/12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, teşkilatın ara kademe rütbeli personel ihtiyacını karşılamak üzere, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve ”Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, son üç yılın sicil ortalaması 90’ın üzerinde olan memurlar başpolis olabiliyor.

Ancak başpolislik rütbesinin de üzerinde olan komiser muavinliğine terfide ise olumlu yani 90 puan altında sicile sahip olma yeterli görülüyor.

Bu durum, büyük bir tezat olarak değerlendiriliyor. Emniyet teşkilatında görev yapan polisler arasında rahatsızlığa neden olduğu belirtilen bu tezat uygulamanın acilen gözden geçirilerek, yeniden düzenlenmesi arzu edilmektedir.


Bu bilgiler çerçevesinde;

1- 90 puan altında olumlu sicile sahip olan polisler için komiser muavini olabilme yolu açılırken, daha alt rütbe olarak oluşturulan başpolislik için 90 ve üzerinde bir sicile sahip olma şartı aranması büyük bir tezat değil midir?

2- Bu uygulamanın meydana getirdiği rahatsızlıkla ilgili bilginiz var mıdır?

3- Bilginiz var veya yok ise, ya da değilseniz bu uygulamayı gözden geçirip yönetmeliğin adil şartlar içeren şekliyle yeniden yayımlanması konusunda bir çalışmanız olacak mıdır?

,