ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Yazılı Soru Önergeleri > Döner sermaye bütçelerine yapılacak yardımlar hakkında
20/12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim.
Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

Devlete ait üniversitelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine yapılacak yardımlara ilişkin kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 25/10/2010 ve 15537 sayılı yazısı üzerine, 23/07/2010 tarihli ve 6009 sayılı kanunun geçici 9. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmış. İlgili karar 11 Kasım 2010 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, yardımın yapılmasına dair 1. Madde şöyledir:
MADDE 1- 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 9. Maddesi gereğince yardım kriteri olarak belirlenen Borç/Gelir oranı %20’nin üzerinde olanlardan Protokol Taslağı imzalayan Devlete ait üniversitelerden sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye bütçelerine ek-1 sayılı listede gösterilen tutarlarda yardım yapılır.

Belirtilen ekli listenin ilk sırasında 144.095.000 lira ile Hacettepe Üniversitesi, arkasından ikinci sırada 56.613.00 lira ile Uludağ Üniversitesi yer almakta ve liste yardım miktarları azalarak devam etmekte olup, yardımlardan toplam 22 üniversitenin yararlandığı görülmektedir.
Ancak yardım listesinde, seçim bölgem olan Çukurova Üniversitesi bulunmamaktadır.

Bu hususlar çerçevesinde;

1- Yardım kriteri neden bu şekilde belirlenmiştir? Neden daha az ya da fazla bir oran tercih edilmemiştir?

2- Yardım kriterinin yüzde 20 olarak belirlenmesinde, üniversitelerin borç/gelir oranlarının daha önceden biliniyor olmasının etkili olduğu, böylece hükümete yakın olan ve olmayan üniversite belirlendiği iddiaları doğru mudur?

3- Protokol taslağındaki şartlarda gizlilik var mıdır, yoksa o şartlar nelerdir?

4- Her üniversiteye aynı protokol maddeleri mi teklif edilmiştir?
,