ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Adana’nın içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli araştırmaların yapılması19/06/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Adana’nın içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli araştırmaların yapılması, buna göre alınacak önlemlerin ve gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine getirilmesi hususunda Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili


Gerekçe;

2 milyona yaklaşan nüfusu ile Çukurova’nın metropolü sayılan Adana, karayolu, denizyolu, hava ve demiryolu ulaşımında hem ülkemizin değişik bölgelerini birbirine bağlama noktasında, hem de Ortadoğu’ya açılan bir kapı olma özelliklerinden dolayı çok önemli bir konumdadır. Yaklaşık yarım asır öncesine dayanan tekstil ve tarımsal sanayisi ile ülkemize birikim sağlamış, modern sanayi atılımına temel olmuş, yön vermiş güneyin bu güzide kenti, son yıllarda pek çok sorunla iç içe olmanın acısını, sıkıntısını yaşamaktadır.

Gerek gerçekleştirdiği üretim değerleri ile gerekse var olan ve atıl potansiyeli ile tarımsal üretimde vazgeçilmezliğini sürdüren Adana, bu alanda sancılı günler yaşamaktadır.
Uyum sorunu nedeniyle kentin sosyo-kültürel dokusunu olumsuz etkileyen yoğun iç göç, kentin iktisadi hayatına da aynı derecede tesir etmektedir.

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, Botaş, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) projesi, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi iktisadi proje ve uygulamalar Adana’nın geleceği adına umut verse de, istihdam başta olmak üzere bunlardan yararlanma imkanları Adana’nın beklentilerinden çok uzak kalmaktadır.

Üreticilerimizin hasretle beklediği ve binlerce insanımıza yeni istihdam alanı oluşturacak, sulu tarım potansiyeli ile ülkemizin tarımsal üretimine önemli katkı sağlayacak olan Aşağı Seyhan Ovası sulama projesi yılan hikayesine dönmüştür.

Adana maalesef sürekli geriye gitmektedir. Ticaretten sanayiye, tarımdan eğitime katmerleşen sorunlar altında ezilmektedir.

İşsizlik her geçen gün artmakta, hemen her gün istenmeyen sosyal olaylara şahit olunmaktadır. 2001 yılında bile yüzde 8.4 olan işsizlik geçen yıl Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde yüzde 16.2’ye yükselmiştir. TEKEL’in satıldığı, Aksantaş’ın kapandığı, SASA’nın birkaç kez el değiştirmek zorunda kaldığı, Bossa’nın küçüldüğü, Mensa’nın sürekli krizlerle anıldığı Adana’da ne yazık ki kamu yatırımları da sürekli gerilemiştir. 1996 yılında Türkiye'nin ilk 500 firması arasına 13 firma sokan Adana; 2006 yılında ise sadece 7 firmayı aynı listeye dahil edebilmiştir.

Narenciyeden, pamuğa, buğdaydan yer fıstığına varıncaya dek tarımsal üretimde Türkiye’nin deposu olarak bilinen ve bu manada haklı olarak takdir edilmesi gereken ancak destek yerine köstek olunan Çukurova’da çiftçilerimiz perişandır. Son 4-5 yılda gübresinin fiyatlarına yüzde 700’lere varan oranda zam gören çiftçimiz, sürekli tırmanan ve 1 tonu 1 dönüm tarladan daha pahalı hale gelen mazot fiyatları karşısında şaşkındır. Girdilerdeki bu denli artışa rağmen hasat ettiği bazı ürünlerde ancak iki katı satış fiyatı bulabilen üreticimiz çaresizdir.

Netice olarak;
Adana’da yaşanan ve devletin ilgili bütün kurumlarınca çok iyi bilindiğine inandığımız sorunlar karşısında vatandaşımız bunalım içindedir. TÜİK verilerine göre 2000 yılında 20 kişi intihar ederken 2006 yılında bu sayının 4 kat artarak 86’ya çıkmış olması, bunalım sözcüğünü yetersiz kılmaktadır. Çare elbette, vatandaşın canına kıyması yolu değildir. Çare vardır ve o çare de hükümetin Adana’ya daha gerçekçi, daha adil, daha eşit bakabilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle, yukarıda bir kısmı anlatılmaya çalışılan ve giderek derinleşen, yarın da tamiri daha zor yada imkansız hale gelmesinden endişe ettiğimiz Adana’nın sorunlarının tespiti, alınacak tedbirlerin, çözüm yollarının belirlenmesi ve çaresi ne ise bir an evvel uygulanması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.

,