ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında değişik bölge ve illerde üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanımındaki sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla


09/06/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında değişik bölge ve illerde üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanımındaki sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

GEREKÇE:

Günümüzde barınma ve konut edindirme sorunu, özellikle gelişmekte olan ülkelerin çözmekte zorlandıkları en önemli sorunların başında gelir. Hiç şüphesiz pek çok kesiminde malumu olduğu üzere ülkemizin en önemli sıkıntılarından birisi de konut sorunudur. Bu sorun halen yaygın olarak devam etmektedir ve halen de milyonlarca insanımızı ilgilendirmektedir. TOKİ, bu sıkıntıları azaltmak amacıyla faaliyete geçmiş ve birçok bölgede önemli çalışmalar yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir.

Ancak TOKİ, ilk başlangıç zamanlarında ortaya koyduğu ciddi ve verimli çalışmalarını maalesef artık devam ettirememektedir. Bunu, özellikle teslim edilen ve halen devam eden projelerde ortaya çıkan, vatandaşlarımızın memnuniyetsizliğinden, mağduriyetinden ve haklı olarak yaptıkları şikâyetlerinden anlamaktayız.

Bugün hemen yer yerde TOKİ nin hizmetlerinden, projelerinden şikâyetler gelmektedir. Yazılı ve görsel basında hemen hemen her gün bu konularda haberlerin çıkması bu sorunların arttığının bir göstergesi olmaktadır. Mağdur olan insanların tepkileri çığ gibi yükselmektedir. TOKİ projelerinden şikâyetler ve tepkiler her geçen gün, azalacağı yerde maalesef artmaktadır.

TOKİ ile ilgili sorunları başlıklar halinde kısaca özetlersek;

1- Teslim edilen veya teslim sürecinde olan konutlarda sorunlar bulunmaktadır.
2- Çevre düzeni nitelikli şekilde yapılmamaktadır.
3- Sosyal donatılar çok yetersiz yapılmaktadır.
4- Bazı yerlerde PTT, Sağlık ocağı gibi zorunlu hizmet birimlerinin yokluğu vatandaşlarımızı büyük ölçüde mağdur etmektedir.
5- Konutlar yapılan protokolün aksine zamanında teslim edilmemektedir. İleriye dönük planlama yapan çoğu kiracı olan vatandaşımız bu yüzden büyük sıkıntılara düşmektedirler.
6- TOKİ, teslim edilen sitelere genelde aynı şirket üzerinden geçici yönetim atamaktadır. Bu yönetim site sakinlerinden çok yüksek aidatlar, gider avansı, masraf adı altında ücretler almaktadır.
7- Site sakinlerinin kendi yönetimlerini kurmalarında zorluklar çıkarılmaktadır.
8- TOKİ’nin müteahhitlerine ödemelerini yapamamasının veya geç yapmasının yarattığı sıkıntılar, işcilerin ve taşeron firma çalışanlarının mağduriyetleri ve mağdur olanların kızgınlıkla inşaatlara verdikleri zararlar her geçen gün fazlalaşmaktadır.
9- TOKİ müteahhitlerine ve taşeron firmalarına mal satan esnafın ödemelerini alamamalarının meydana getirdiği sıkıntılar yöre esnaf ve insanlarının dayanamayacağı noktalara ulaşmıştır.

Ayrıca TOKİ'nin yapacağı 1+1 modelindeki 35-40 m2 civarında konutların, özellikle çocuklu aileler başta olmak üzere, ülkemiz kültürü ve yaşam tarzı için uygun olmayacağı bir gerçektir. Bu tür konutların en az 2+1 olması bir gereklilik olup, projelerin bu yönde düzeltilmesinde fayda olacaktır.

Büyük umutlarla çoluk çocuğunun nafakasından keserek başını sokabilecek bir yuva sahibi olabilmek için TOKİ ye başvuran ve konutlarında yukarıda özetlemeye çalıştığımız sıkıntılarla boğuşarak ikamet eden insanlarımızın sıkıntılarının acil olarak çözülmesi gerekmektedir.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında değişik bölge ve illerde üretilen konutların inşası, teslimi ve kullanımındaki sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.

,