ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) çalışma kuralları ve işleyişinin yeniden gözden geçirilerek
05/11/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başta olmak üzere, diğer merkezi sınavları hazırlayan ve gerçekleştiren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) çalışma kuralları ve işleyişinin yeniden gözden geçirilerek, daha sağlıklı, adaletli ve şaibesiz sınavlar yapması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve son yapılan sınavlardaki şaibe iddialarının tespiti, araştırılması ve çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliGEREKÇE:

Bilindiği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki tüm personel alımları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından geçtiğimiz Eylül ayında 60 binin üzerinde gencin katılımıyla yapılan Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) sınavında, soruların büyük bir kısmının önceden çalındığı öne sürülmüştür. Sınavdan günler önce seçilmiş bazı adaylara “deneme testi” şeklinde verildiği iddia edilen 100 sorunun 85’i sınavda küçük değişikliklerle adayların karşısına çıktığı ve sınavdan 2 saat sonra da deneme testinin bir kopyasının ÖSYM’nin eline geçtiği belirlenmiştir.

Soruların aynı merkezden çıktığı düşüncesine yol açan örnekler, kitapçıkların tarih coğrafya ve genel kültür sorularının yer aldığı bölümünde yoğunlaşmaktadır. Deneme kitapçığındaki 32 sorunun tümünün ÖSYM kitapçığında da yer alıyor olması ve burada da soru kökleri ve cevap şıklarının aynı olması düşündürücüdür.

Bu bilgiler ışığında, ÖSYM’nin üzerine düşeni yaparak, sınavın iptal edilmesi anlamlı görülmekle beraber, yeterli olmadığı ortadadır. Sınav sorularının kimler tarafından, nasıl ve kimlere sızdırıldığı üzerinde çok ciddi durulması gereken bir sorundur. Ayrıca benzer durumların geçtiğimiz yıllarda yapılan merkezi sınavlarda olmadığından nasıl emin olunacağı konusunda da kafalarda soru işareti oluşturmuştur. Aynı endişe sonraki yıllarda yapılacak olan sınavlarda da korku ve kuşkuya haklı olarak sebep olmaktadır.

Ayrıca benzer şekilde emniyet teşkilatında polis olarak görevlendirilecek personeli belirlemek amacıyla yine geçtiğimiz yıllarda yurt genelinde 22 merkezde sınav yapılırken, Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli bir yardımcı hizmetlinin, sınav sorularını sattığı iddiasıyla tutuklanması ve soruları sattığı belirlenen adayların sınavlarının iptal edilmesi hafızalarda tazeliğini korumaktadır.

Önceki yıllarda yine KPSS ile ilgili bazı sahtekarlık iddiaları üzerine verdiğimiz bir yazılı soru önergesindeki, “Bu sınava ait sınav soruları nasıl, nerede ve kimler tarafından hazırlanmaktadır?” şeklindeki sorumuza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen cevapta “Bu testler, Merkezimizdeki ilgili alanların uzman personeli ve üniversite öğretim üyeleri tarafından gizlilik ve güvenlik önlemleri altında Merkezimizde hazırlanmaktadır” ifadesiyle, bu konudaki şaibe ve suistimal endişelerini gidermekten uzak bir yaklaşım sergilenmiştir.

Bundan dolayı tüm merkezi sınavların şaibesiz, tarafsız, adaletli bir şekilde yapılmasını sağlayacak, sınav sorularının her ne şartta olursa olsun sınav öncesi dışarıya sızmasını, çalınmasını veya tahmin edilmesini önleyecek gerekli tüm önlemlerin yeni baştan alınması zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca bu sayede vatandaşların ÖSYM’ye yani dolayısıyla devlete olan güvenlerinin azalmasının ve insanların midesinin bulanmasının önüne geçileceği kanaatindeyiz.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; “KPSS” başta olmak üzere, diğer merkezi sınavları hazırlayan ve gerçekleştiren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) çalışma kuralları ve işleyişinin yeniden gözden geçirilerek, daha sağlıklı ve adaletli, şaibesiz sınavlar yapması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.

,