ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Kayıp çocukların kaybolma sebepleri, kayıp çocuklarla ilgili veri tabanı oluşturulması, kayıp çocuklarla ilgili kamuoyunun aydınlatılarak endişelerin giderilmesi
12/11/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Ülkemizde özellikle son yıllarda vahim boyutlara ulaşan çocuk kaçırma ve çocuk kayıplarının dikkate alınarak, insanlarımızın huzurlu bir şekilde ve güven içinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarını büyütebilmeleri konusunda yapılması gereken çalışmalar ile bu sorunun nedenleri, sonuçları ve kayıpların engellenmesi ve çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Yılmaz TANKUT
MHP Adana MilletvekiliGEREKÇE:

Ülkemizde özellikle son yıllarda çocuk kaçırma olaylarında vahim artışlar yaşanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günler yayınlanan verilerine göre, 2009 yılının ilk 5 ayında 645 çocuğun kaybolduğu anlaşılmaktadır. Bu sayı ile geçtiğimiz yıl kaybolan 528 çocuğun tamamını geride bırakmıştır. 2007 yılında kaybolan çocuk sayısının 210 olması bu artışın nasıl çok önemli ve dikkat çekici olduğunun bir göstergesi olmaktadır.

Bu verilere göre bölgelere göre yapılan analizde ise kayıp çocuk olaylarında başını Ege bölgesi çekmektedir. Ege bölgesinde kayıp çocuk sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttığı ve bu yılın ilk 5 ayında 144 çocuğun kaybolduğu ve bölgede en çok kayıp çocuk olayının 88 vaka ile İzmir'de yaşandığı belirtilmektedir. Ayrıca İstanbul, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş illerinde de yoğun kayıpların yaşandığı belirtilmektedir.

Türkiye'de kayıpların yüzde 75–80 oranında önemli bir bölümünün ilk 15 gün içinde bulunabildiği ve kayıpların bulunmasında en çok ailenin çabasının etkili olduğu ve geri kalan yüzde 20-25 oranında küçümsenmeyecek kayıpların ise ya hiç bulunamadığı ya da yıllar sonra bulunabildiği belirtilmektedir.

Ülkemizin değişik şehirlerinde kaybolan çocuklarla ilgili haberlerin büyük üzüntüyle izlendiği ama maalesef bu tür olayların artarak sürmesi, bu konuda daha etkin ve düzenli bir çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz aylarda Kayseri'de bayramda kaybolan üç çocuk ile Diyarbakır ve Bolu'da da kaybolan iki çocuktan aylardır bir haber alınamadığı gibi Türkiye’de çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan yüzlerce aile bulunmaktadır. Bu ailelerin üzüntüsünün yanında vatandaşlarda oluşan organ ticareti veya organ mafyası iddiaları da bu üzüntü ve endişeleri daha da arttırmaktadır. Ayrıca benzer şekilde çocuk ticareti, uyuşturucu ya da dilencilik amaçlı kaçırmalar konusunda iddialarında açıklığı kavuşturulması gerekmektedir.

Ülkemizdeki tüm çocuk kayıplarının birlikte ele alınarak bir veri tabanı oluşturulması ve bu veri tabanının Emniyetin ilgili biriminden tek elden yürütülerek, kayıp çocukların resimli araştırmalarının yapılabildiği bir internet sitesinin kurulması ve ülke çapında tanıtılması önem arz etmektedir. Bu çalışmaların yanında kayıp çocuk olayları sayısı, İllere ve bölgelere göre dağılımı ile bulunanların hangi şartlarda bulunduğu, bunlardan organları alınanların olup-olmadığı gibi ayrıntılı bilgiler özel bir ekip tarafından araştırılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Kayıp çocuklar konusunda tüm endişeleri giderecek şekilde, bu konuya gereken ilgi ve önemin verilerek, ülkemiz insanlarının, aile ve ebeveynlerin korku içinde yaşamasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; kayıp çocukların kaybolma sebepleri, kayıp çocuklarla ilgili veri tabanı oluşturulması, kayıp çocuklarla ilgili kamuoyunun aydınlatılarak endişelerin giderilmesi ve kayıpların önlenmesine yönelik çalışmaların neler olabileceği konularının araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.
,