ana_sayfa
FAALİYETLER
Yazılı Soru Önergeleri
Genel Kurul Soruları
Kanun Teklifleri
Sözlü Soru Önergeleri
Makalelerim
Genel Kurul Konuşmaları
Yazılı S.Ö.(Cevaplanan)
Meclis Araştırma Önergeleri
Meclis Ara����t����rma �����nergeleri > Kaçak elektrik kullanımında bazı bölgelerde çok yüksek olan oranları AB ortalamalarına çekilmesinin önündeki engellerin ve sorunların tüm yönleriyle araştırılarak

09/03/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kaçak elektrik kullanımında bazı bölgelerde çok yüksek olan oranların AB ortalamalarına çekilmesinin önündeki engellerin ve sorunların tüm yönleriyle araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.


Yılmaz TANKUT
MHP Adana Milletvekili

( 1 )


GEREKÇE:

Kaçak elektrik kullanımı diğer bir deyişle elektriğin çalınması nedeniyle, tahsil edilemeyen elektrik bedellerinin elektrik birim fiyatına zam yapılmak sureti ile karşılandığı iddiaları kamuoyunda hakim olan yaygın bir kanaat olarak karşımızda durmaktadır. Böylece elektrik hırsızlığı yapan kişilerin kullandığı elektriğin bedelini de dürüst vatandaşlarımızın ödemek zorunda kaldığı fikri, sabit bir hale gelmiştir.

Değişik şekillerde tezahür eden kaçak elektrik kullanımı, bir kesimin sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı bir biçimde kullandığı elektriğin bedelini, toplumun diğer kesimlerine ödettirmek suretiyle büyük bir haksızlığa yol açmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda kaçak elektrik kullanılmasının önlenmesinde etken olacağı düşünülerek TEDAŞ tarafından camiler vasıtası ile halkın aydınlatılması çalışmaları ve okullarda kaçak elektrikle mücadelenin ders şeklinde anlatılması gibi çalışmaların çok fazla bir etkisinin olmadığı görülmektedir.

Son araştırmalara göre en çok kaçağın olduğu iller; MARDİN, ŞIRNAK, BATMAN, DİYARBAKIR ve HAKKÂRİ olduğu ve buna karşın en az kaçağın olduğu illerin ise MUĞLA, ÇANAKKALE, BİLECİK, KARABÜK ve DENİZLİ olduğu belirtilmektedir.

Hiç kaçağın olmadığı, 955.000 nüfuslu Denizli gibi bir sanayi kentine karşılık, sanayinin olmadığı ve nüfusu Denizli’den daha düşük olan 750.000 nüfuslu Mardin’de tüketilen elektrik miktarının Denizli’nin iki katından bile fazla olmasını izah etmek ve anlamak mümkün olmamaktadır. Daha az kişiyle, sanayide kullanmadan bu kadar elektriğin nasıl tüketildiği büyük bir soru işaretidir.

Elektrik hırsızlarının; bir köy evinde bulunan tandırın içerisine rezistans döşenerek ısıtılması, vatandaşın evinin duvarların içine rezistans döşeterek evini duvardan ısıttığı veya yaylı yatakları evin tavanına asıp elektrik verdikleri gibi akıl almaz ve tehlikeli yöntemler uygulamaları sonucunda bu tüketimin arttığı tahmin edilmektedir.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre 1 Ocak - 24 Aralık 2009 tarihleri arasında tahakkuka bağlanan kaçak adedinin 139.195, tahakkuk edilen kaçak miktarının da 744.000.000 kWh olduğunu ve savcılığa verilen kaçak sayısını da 66.439 olduğu açıklanmıştır. Bunlar tespit edilen ve haklarında kaçak elektrik kullandıkları için işlem yapılabilenlerdir. Hiç yakalanamayan ya da tahsilât için görevlilerin kapısına gidemediği abonelerin olması ve bazı illerde kaçak elektrik kullanan hane sayısının o yerleşim merkezindeki hane sayısına yakın olması, üzerinde ciddiyetle ve adaletli bir şekilde düşünülmesi gereken gerçeklerdir.

Kaçağın yüksek olduğu bu illerde görev yapan "yöneticilerin ihmali veya suistimali" elektrik paralarının tahsilâtının yapılamamasına yol açmakta ve sonuçta, "kaçak elektrik kullanmak" lekesi hiç hak etmedikleri bir şekilde bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımızın üzerine "gölge" gibi düşmektedir. Bu nedenle Devlet otoritesini kullanarak ülkenin dört bir yanında yaşayanların hakkını düşünerek, hırsızları tespit etmeli ve dürüst vatandaşları bu lekeden temizlemelidir.

Türkiye'de belli bölgelerde kaçak elektrik kullanımının bir türlü önlenememesi ve bundan dolayı gerek vatandaşın ve gerekse devletin büyük ölçüde maddi zarara uğramasının önüne mutlaka geçilmelidir. Başta Hükümetin ve ilgili kurumların bu bölgelerdeki hırsızlığa hangi gerekçelerle sessiz ve tepkisiz kaldığını anlamak mümkün değildir. Kaçak elektrik kullanımı ile mücadele konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına büyük sorumluluk düşmekte olup, kayıp kaçakların önlenmesi sayesinde yüksek elektrik fiyatlarının da düşmesi sağlanacaktır.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; Kaçak elektrik kullanımında bazı bölgelerde çok yüksek olan oranları AB ortalamalarına çekilmesinin önündeki engellerin ve sorunların tüm yönleriyle araştırılarak tespit edilmesi ve çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.

,,